ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/11/2010 aproveitação [pt] การออกเสียงคำว่า aproveitação คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 ano-luz [pt] การออกเสียงคำว่า ano-luz คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 aparatar [pt] การออกเสียงคำว่า aparatar คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 legilimência [pt] การออกเสียงคำว่า legilimência คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 Ofidioglota [pt] การออกเสียงคำว่า Ofidioglota คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 oclumência [pt] การออกเสียงคำว่า oclumência คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 Almofadinhas [pt] การออกเสียงคำว่า Almofadinhas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 Salgueiro Lutador [pt] การออกเสียงคำว่า Salgueiro Lutador คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 Trouxas [pt] การออกเสียงคำว่า Trouxas คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 Marca Negra [pt] การออกเสียงคำว่า Marca Negra คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 Sangue Puro [pt] การออกเสียงคำว่า Sangue Puro คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/11/2010 chinfrim [pt] การออกเสียงคำว่า chinfrim คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/11/2010 retornamento [pt] การออกเสียงคำว่า retornamento คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/10/2010 Rio de Janeiro [pt] การออกเสียงคำว่า Rio de Janeiro คะแนนโหวต 5 คะแนน
12/10/2010 João [pt] การออกเสียงคำว่า João คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2010 Jerusalém [pt] การออกเสียงคำว่า Jerusalém คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/05/2010 Thayla Ayala [pt] การออกเสียงคำว่า Thayla Ayala คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2010 Zezé Polessa [pt] การออกเสียงคำว่า Zezé Polessa คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/05/2010 boricismo [pt] การออกเสียงคำว่า boricismo คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/05/2010 borbotoar [pt] การออกเสียงคำว่า borbotoar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/05/2010 borboremense [pt] การออกเสียงคำว่า borboremense คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/05/2010 braquicefalização [pt] การออกเสียงคำว่า braquicefalização คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/05/2010 borbulhagem [pt] การออกเสียงคำว่า borbulhagem คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/05/2010 Elizabeth [pt] การออกเสียงคำว่า Elizabeth คะแนนโหวต 1 คะแนน