ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
19/11/2010 aproveitação [pt] aproveitação การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/11/2010 ano-luz [pt] ano-luz การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/11/2010 aparatar [pt] aparatar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 legilimência [pt] legilimência การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 Ofidioglota [pt] Ofidioglota การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 oclumência [pt] oclumência การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 Almofadinhas [pt] Almofadinhas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 Salgueiro Lutador [pt] Salgueiro Lutador การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 Trouxas [pt] Trouxas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 Marca Negra [pt] Marca Negra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 Sangue Puro [pt] Sangue Puro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/11/2010 chinfrim [pt] chinfrim การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
19/11/2010 retornamento [pt] retornamento การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/10/2010 Rio de Janeiro [pt] Rio de Janeiro การออกเสียง 5คะแนนโหวต
12/10/2010 João [pt] João การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2010 Jerusalém [pt] Jerusalém การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/05/2010 Thayla Ayala [pt] Thayla Ayala การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2010 Zezé Polessa [pt] Zezé Polessa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/05/2010 boricismo [pt] boricismo การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/05/2010 borbotoar [pt] borbotoar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/05/2010 borboremense [pt] borboremense การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/05/2010 braquicefalização [pt] braquicefalização การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/05/2010 borbulhagem [pt] borbulhagem การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/05/2010 Elizabeth [pt] Elizabeth การออกเสียง 1คะแนนโหวต