ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/11/2009 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 2 โหวต
30/11/2009 drought [en] การออกเสียง : drought 2 โหวต
30/11/2009 intimidating [en] การออกเสียง : intimidating 0 โหวต
30/11/2009 toilet paper [en] การออกเสียง : toilet paper 0 โหวต
30/11/2009 Basshunter [en] การออกเสียง : Basshunter 0 โหวต
30/11/2009 Cumbernauld [en] การออกเสียง : Cumbernauld 0 โหวต
30/11/2009 gonapotropin [en] การออกเสียง : gonapotropin 0 โหวต