ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/11/2009 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism การออกเสียง 1คะแนนโหวต
30/11/2009 drought [en] drought การออกเสียง 2คะแนนโหวต
30/11/2009 intimidating [en] intimidating การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2009 toilet paper [en] toilet paper การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2009 Basshunter [en] Basshunter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2009 Cumbernauld [en] Cumbernauld การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2009 gonapotropin [en] gonapotropin การออกเสียง 0คะแนนโหวต