ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/11/2009 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/11/2009 drought [en] การออกเสียงคำว่า drought คะแนนโหวต 2 คะแนน
30/11/2009 intimidating [en] การออกเสียงคำว่า intimidating คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2009 toilet paper [en] การออกเสียงคำว่า toilet paper คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2009 Basshunter [en] การออกเสียงคำว่า Basshunter คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2009 Cumbernauld [en] การออกเสียงคำว่า Cumbernauld คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2009 gonapotropin [en] การออกเสียงคำว่า gonapotropin คะแนนโหวต 0 คะแนน