ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/11/2015 Grote Reber [en] การออกเสียง : Grote Reber 0 โหวต
14/11/2015 Todd Solondz [en] การออกเสียง : Todd Solondz 0 โหวต
13/11/2015 vedic [en] การออกเสียง : vedic 1 โหวต
13/11/2015 archaeo-astronomical [en] การออกเสียง : archaeo-astronomical 0 โหวต
13/11/2015 archaeo-astronomy [en] การออกเสียง : archaeo-astronomy 0 โหวต
13/11/2015 Theogony [en] การออกเสียง : Theogony 0 โหวต
13/11/2015 James Kudelka [en] การออกเสียง : James Kudelka 0 โหวต
13/11/2015 flavonoids [en] การออกเสียง : flavonoids 0 โหวต
13/11/2015 merkin [en] การออกเสียง : merkin 0 โหวต
13/11/2015 New Yorkers [en] การออกเสียง : New Yorkers 0 โหวต
13/11/2015 Mount Pluto [en] การออกเสียง : Mount Pluto 0 โหวต
13/11/2015 Monument Peak [en] การออกเสียง : Monument Peak 0 โหวต
13/11/2015 Tustin [en] การออกเสียง : Tustin 0 โหวต
13/11/2015 Truckee River [en] การออกเสียง : Truckee River 0 โหวต
13/11/2015 hypercube [en] การออกเสียง : hypercube 0 โหวต
13/11/2015 drug dealers [en] การออกเสียง : drug dealers 1 โหวต
13/11/2015 rappers [en] การออกเสียง : rappers 0 โหวต
13/11/2015 Phanes [en] การออกเสียง : Phanes 0 โหวต
13/11/2015 Heliopolis [en] การออกเสียง : Heliopolis 0 โหวต
13/11/2015 Eurynome [en] การออกเสียง : Eurynome 0 โหวต
13/11/2015 Pelasgian [en] การออกเสียง : Pelasgian 0 โหวต
13/11/2015 foci [en] การออกเสียง : foci 2 โหวต
01/11/2015 Giardia lamblia [en] การออกเสียง : Giardia lamblia 0 โหวต
01/11/2015 Isua [en] การออกเสียง : Isua 0 โหวต
29/10/2015 foveolae [en] การออกเสียง : foveolae 0 โหวต
29/10/2015 foveola [en] การออกเสียง : foveola 0 โหวต
29/10/2015 Fritz Zwicky [en] การออกเสียง : Fritz Zwicky 0 โหวต
24/10/2015 periumbilicus [en] การออกเสียง : periumbilicus 0 โหวต
24/10/2015 Justin Khoury [en] การออกเสียง : Justin Khoury 0 โหวต
24/10/2015 COBE [en] การออกเสียง : COBE 0 โหวต