ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/01/2017 William Nordhaus [en] การออกเสียง : William Nordhaus 0 โหวต
01/01/2017 Richard Thaler [en] การออกเสียง : Richard Thaler 0 โหวต
01/01/2017 Edward Prescott [en] การออกเสียง : Edward Prescott 0 โหวต
01/01/2017 George Akerlof [en] การออกเสียง : George Akerlof 0 โหวต
01/01/2017 Jeffrey Sachs [en] การออกเสียง : Jeffrey Sachs 0 โหวต
01/01/2017 Maurice Obstfeld [en] การออกเสียง : Maurice Obstfeld 0 โหวต
01/01/2017 Eugene Fama [en] การออกเสียง : Eugene Fama 0 โหวต
31/12/2016 Folgers [en] การออกเสียง : Folgers 0 โหวต
21/12/2016 Sicarii [en] การออกเสียง : Sicarii 1 โหวต
17/12/2016 Ubik [en] การออกเสียง : Ubik 0 โหวต
05/12/2016 Tybalt [en] การออกเสียง : Tybalt 0 โหวต
16/11/2016 Thomas Friedman [en] การออกเสียง : Thomas Friedman 1 โหวต
14/11/2016 Mandiant [en] การออกเสียง : Mandiant 0 โหวต
06/11/2016 Tenleytown [en] การออกเสียง : Tenleytown 0 โหวต
05/11/2016 HESCO Concertainer [en] การออกเสียง : HESCO Concertainer 0 โหวต
03/11/2016 Opie Taylor [en] การออกเสียง : Opie Taylor 0 โหวต
03/11/2016 Mount Kisco [en] การออกเสียง : Mount Kisco 0 โหวต
03/11/2016 Nonel [en] การออกเสียง : Nonel 0 โหวต
01/11/2016 Aufidus [la] การออกเสียง : Aufidus 1 โหวต
31/10/2016 Triceratons [en] การออกเสียง : Triceratons 0 โหวต
31/10/2016 BOLO (acronym) [en] การออกเสียง : BOLO (acronym) 0 โหวต
31/10/2016 TIDE (acronym) [en] การออกเสียง : TIDE (acronym) 0 โหวต
30/10/2016 OODA loop [en] การออกเสียง : OODA loop 0 โหวต
30/10/2016 CENTCOM [en] การออกเสียง : CENTCOM 0 โหวต
29/10/2016 Nissan [en] การออกเสียง : Nissan 1 โหวต
29/10/2016 Uline [en] การออกเสียง : Uline 0 โหวต
23/10/2016 Alfred Thayer Mahan [en] การออกเสียง : Alfred Thayer Mahan 0 โหวต
23/10/2016 Vincent Bugliosi [en] การออกเสียง : Vincent Bugliosi 0 โหวต
23/10/2016 Gerald Posner [en] การออกเสียง : Gerald Posner 0 โหวต
23/10/2016 Dominick Dunne [en] การออกเสียง : Dominick Dunne 0 โหวต