ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/07/2019 Austan Goolsbee [en] การออกเสียง : Austan Goolsbee 0 โหวต
28/06/2019 Stanley McChrystal [en] การออกเสียง : Stanley McChrystal 0 โหวต
28/06/2019 bruce nauman [en] การออกเสียง : bruce nauman 0 โหวต
18/06/2019 Gena Rowlands [en] การออกเสียง : Gena Rowlands 0 โหวต
13/06/2019 Scott Cawthon [en] การออกเสียง : Scott Cawthon 0 โหวต
10/06/2019 Jardine Matheson [en] การออกเสียง : Jardine Matheson 0 โหวต
09/06/2019 Adrian Lyne [en] การออกเสียง : Adrian Lyne 0 โหวต
19/05/2019 Latent Dirichlet Allocation [en] การออกเสียง : Latent Dirichlet Allocation 1 โหวต
12/05/2019 Dave Reichert [en] การออกเสียง : Dave Reichert 0 โหวต
28/04/2019 Mundy [en] การออกเสียง : Mundy 1 โหวต
25/04/2019 Willapa [en] การออกเสียง : Willapa 0 โหวต
23/04/2019 UTEP [en] การออกเสียง : UTEP 0 โหวต
11/03/2019 حجاب [ar] การออกเสียง : حجاب 1 โหวต
11/03/2019 سرسق [ar] การออกเสียง : سرسق 0 โหวต
03/03/2019 Fulton Oursler [en] การออกเสียง : Fulton Oursler 0 โหวต
01/03/2019 الأهواز [ar] การออกเสียง : الأهواز 1 โหวต
28/02/2019 المعتمد [ar] การออกเสียง : المعتمد 0 โหวต
27/02/2019 المؤتمِن [ar] การออกเสียง : المؤتمِن 0 โหวต
16/02/2019 عجمي [ar] การออกเสียง : عجمي 0 โหวต
14/02/2019 مأرب [ar] การออกเสียง : مأرب 0 โหวต
13/02/2019 جميرا [ar] การออกเสียง : جميرا 0 โหวต
07/02/2019 ناجي [ar] การออกเสียง : ناجي 0 โหวต
07/02/2019 عَلوي [ar] การออกเสียง : عَلوي 1 โหวต
21/01/2019 Ani Difranco [en] การออกเสียง : Ani Difranco 0 โหวต
21/01/2019 جنبلاط [ar] การออกเสียง : جنبلاط 0 โหวต
04/01/2019 جالينوس [ar] การออกเสียง : جالينوس 0 โหวต
03/01/2019 المجسطي [ar] การออกเสียง : المجسطي 0 โหวต
26/11/2018 Ronan Farrow [en] การออกเสียง : Ronan Farrow 0 โหวต
26/11/2018 Lila Acheson Wallace [en] การออกเสียง : Lila Acheson Wallace 0 โหวต
09/09/2018 William Wegman [en] การออกเสียง : William Wegman 0 โหวต