ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/03/2009 biryani [gu] การออกเสียง : biryani 0 โหวต
29/03/2009 valod [gu] การออกเสียง : valod 0 โหวต
29/03/2009 vadodara [gu] การออกเสียง : vadodara 0 โหวต
28/03/2009 rotli [gu] การออกเสียง : rotli 0 โหวต