ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/03/2009 biryani [gu] การออกเสียงคำว่า biryani คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2009 valod [gu] การออกเสียงคำว่า valod คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2009 vadodara [gu] การออกเสียงคำว่า vadodara คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/03/2009 rotli [gu] การออกเสียงคำว่า rotli คะแนนโหวต 0 คะแนน