ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/03/2009 biryani [gu] biryani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2009 valod [gu] valod การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/03/2009 vadodara [gu] vadodara การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/03/2009 rotli [gu] rotli การออกเสียง 0คะแนนโหวต