ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/11/2008 sushi [sv] การออกเสียงคำว่า sushi คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 falukorv [sv] การออกเสียงคำว่า falukorv คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 teddybjörn [sv] การออกเสียงคำว่า teddybjörn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 shaman [sv] การออกเสียงคำว่า shaman คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 kvinna [sv] การออกเสียงคำว่า kvinna คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 fläskläpp [sv] การออกเสียงคำว่า fläskläpp คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 garage [sv] การออกเสียงคำว่า garage คะแนนโหวต 3 คะแนน
07/11/2008 helvete [sv] การออกเสียงคำว่า helvete คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 knark [sv] การออกเสียงคำว่า knark คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Galen [sv] การออกเสียงคำว่า Galen คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Gymnastik [sv] การออกเสียงคำว่า Gymnastik คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/11/2008 plastikoperation [sv] การออกเสียงคำว่า plastikoperation คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Fett [sv] การออกเสียงคำว่า Fett คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 tvättmedel [sv] การออกเสียงคำว่า tvättmedel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 skvallerbytta [sv] การออกเสียงคำว่า skvallerbytta คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Systembolaget [sv] การออกเสียงคำว่า Systembolaget คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 råtta [sv] การออกเสียงคำว่า råtta คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Jan Guillou [sv] การออกเสียงคำว่า Jan Guillou คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 giftspindel [sv] การออกเสียงคำว่า giftspindel คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 krabat [sv] การออกเสียงคำว่า krabat คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 Pistolen [sv] การออกเสียงคำว่า Pistolen คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 marodör [sv] การออกเสียงคำว่า marodör คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 pistolräka [sv] การออกเสียงคำว่า pistolräka คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 snorkråka [sv] การออกเสียงคำว่า snorkråka คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 pirat [sv] การออกเสียงคำว่า pirat คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 salamander [sv] การออกเสียงคำว่า salamander คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 margarinet [sv] การออกเสียงคำว่า margarinet คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 margarin [sv] การออกเสียงคำว่า margarin คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 cp [sv] การออกเสียงคำว่า cp คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/11/2008 apa [sv] การออกเสียงคำว่า apa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด