ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/11/2008 snacka [sv] การออกเสียง : snacka 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 runka [sv] การออกเสียง : runka 0 โหวต
07/11/2008 ragga [sv] การออกเสียง : ragga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Tanka [sv] การออกเสียง : Tanka 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 busshållplats [sv] การออกเสียง : busshållplats 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 kantarell [sv] การออกเสียง : kantarell 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 faktiskt [sv] การออกเสียง : faktiskt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 ägglikör [sv] การออกเสียง : ägglikör 0 โหวต
07/11/2008 banan [sv] การออกเสียง : banan 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 grävling [sv] การออกเสียง : grävling 0 โหวต
07/11/2008 sopkvast [sv] การออกเสียง : sopkvast 0 โหวต
07/11/2008 karamell [sv] การออกเสียง : karamell 0 โหวต
07/11/2008 samlag [sv] การออกเสียง : samlag 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 kamomill [sv] การออกเสียง : kamomill 0 โหวต
07/11/2008 bira [sv] การออกเสียง : bira 0 โหวต
07/11/2008 disko [sv] การออกเสียง : disko 0 โหวต
07/11/2008 Viagra [sv] การออกเสียง : Viagra 0 โหวต
07/11/2008 herpes [sv] การออกเสียง : herpes 0 โหวต
07/11/2008 cancer [sv] การออกเสียง : cancer 0 โหวต
07/11/2008 röka [sv] การออกเสียง : röka 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 trubadur [sv] การออกเสียง : trubadur 0 โหวต
07/11/2008 fjärta [sv] การออกเสียง : fjärta 0 โหวต
07/11/2008 snögubbe [sv] การออกเสียง : snögubbe 0 โหวต
07/11/2008 judo [sv] การออกเสียง : judo 0 โหวต
07/11/2008 virus [sv] การออกเสียง : virus 1 โหวต
07/11/2008 MP3 [sv] การออกเสียง : MP3 0 โหวต
07/11/2008 karate [sv] การออกเสียง : karate 1 โหวต
07/11/2008 sova [sv] การออกเสียง : sova 0 โหวต
07/11/2008 julmust [sv] การออกเสียง : julmust 0 โหวต
07/11/2008 ostbågar [sv] การออกเสียง : ostbågar 0 โหวต