ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/07/2011 lamm [sv] การออกเสียง : lamm 1 โหวต
25/07/2011 yxa [sv] การออกเสียง : yxa 1 โหวต
25/07/2011 byxor [sv] การออกเสียง : byxor -1 โหวต
25/07/2011 byxa [sv] การออกเสียง : byxa 0 โหวต
25/07/2011 fluga [sv] การออกเสียง : fluga 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/07/2011 flyga [sv] การออกเสียง : flyga 2 โหวต
25/07/2011 ubåt [sv] การออกเสียง : ubåt 0 โหวต
25/07/2011 träden [sv] การออกเสียง : träden 0 โหวต
25/07/2011 träd [sv] การออกเสียง : träd 0 โหวต
25/07/2011 Borden [sv] การออกเสียง : Borden 0 โหวต
25/07/2011 bord [sv] การออกเสียง : bord 0 โหวต
25/07/2011 Öl [sv] การออกเสียง : Öl 0 โหวต
04/09/2009 original [sv] การออกเสียง : original 1 โหวต
04/09/2009 0 [sv] การออกเสียง : 0 0 โหวต
04/09/2009 jättevarmt [sv] การออกเสียง : jättevarmt -1 โหวต
04/09/2009 verkligen [sv] การออกเสียง : verkligen 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2009 svin [sv] การออกเสียง : svin 2 โหวต
04/09/2009 kärlek [sv] การออกเสียง : kärlek 1 โหวต
23/02/2009 kvart [sv] การออกเสียง : kvart 0 โหวต
07/11/2008 smeka [sv] การออกเสียง : smeka 0 โหวต
07/11/2008 käka [sv] การออกเสียง : käka 0 โหวต
07/11/2008 radio [sv] การออกเสียง : radio 0 โหวต
07/11/2008 grävaren [sv] การออกเสียง : grävaren -1 โหวต
07/11/2008 softa [sv] การออกเสียง : softa 0 โหวต
07/11/2008 haja [sv] การออกเสียง : haja 0 โหวต
07/11/2008 kex [sv] การออกเสียง : kex 0 โหวต
07/11/2008 miniboss [sv] การออกเสียง : miniboss 0 โหวต
07/11/2008 gammelfarfar [sv] การออกเสียง : gammelfarfar 0 โหวต
07/11/2008 dinosaurie [sv] การออกเสียง : dinosaurie 0 โหวต
07/11/2008 tjacka [sv] การออกเสียง : tjacka 0 โหวต