ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
25/07/2011 byxa [sv] การออกเสียง : byxa 0 โหวต
25/07/2011 fluga [sv] การออกเสียง : fluga 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/07/2011 ubåt [sv] การออกเสียง : ubåt 0 โหวต
23/02/2009 kvart [sv] การออกเสียง : kvart 0 โหวต
07/11/2008 smeka [sv] การออกเสียง : smeka 0 โหวต
07/11/2008 käka [sv] การออกเสียง : käka โดย OziX
07/11/2008 radio [sv] การออกเสียง : radio 0 โหวต
07/11/2008 grävaren [sv] การออกเสียง : grävaren โดย OziX
07/11/2008 softa [sv] การออกเสียง : softa 0 โหวต
07/11/2008 haja [sv] การออกเสียง : haja 0 โหวต
07/11/2008 kex [sv] การออกเสียง : kex 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 fjortis [sv] การออกเสียง : fjortis โดย ret001
07/11/2008 miniboss [sv] การออกเสียง : miniboss 0 โหวต
07/11/2008 gammelfarfar [sv] การออกเสียง : gammelfarfar 0 โหวต
07/11/2008 dinosaurie [sv] การออกเสียง : dinosaurie 0 โหวต
07/11/2008 tjacka [sv] การออกเสียง : tjacka 0 โหวต
07/11/2008 snacka [sv] การออกเสียง : snacka 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 runka [sv] การออกเสียง : runka 0 โหวต
07/11/2008 ragga [sv] การออกเสียง : ragga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 Tanka [sv] การออกเสียง : Tanka 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 busshållplats [sv] การออกเสียง : busshållplats 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 kantarell [sv] การออกเสียง : kantarell 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 faktiskt [sv] การออกเสียง : faktiskt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 ägglikör [sv] การออกเสียง : ägglikör 0 โหวต
07/11/2008 banan [sv] การออกเสียง : banan 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 grävling [sv] การออกเสียง : grävling 0 โหวต
07/11/2008 sopkvast [sv] การออกเสียง : sopkvast 0 โหวต
07/11/2008 karamell [sv] การออกเสียง : karamell 0 โหวต
07/11/2008 samlag [sv] การออกเสียง : samlag 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 kamomill [sv] การออกเสียง : kamomill 0 โหวต