ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/07/2011 lamm [sv] lamm การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/07/2011 yxa [sv] yxa การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/07/2011 byxor [sv] byxor การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/07/2011 byxa [sv] byxa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 fluga [sv] fluga การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
25/07/2011 flyga [sv] flyga การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/07/2011 ubåt [sv] ubåt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 träden [sv] träden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 träd [sv] träd การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 Borden [sv] Borden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 bord [sv] bord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2011 Öl [sv] Öl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2009 original [sv] original การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/09/2009 0 [sv] 0 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2009 jättevarmt [sv] jättevarmt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/09/2009 verkligen [sv] verkligen การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/09/2009 svin [sv] svin การออกเสียง 2คะแนนโหวต
04/09/2009 kärlek [sv] kärlek การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/02/2009 kvart [sv] kvart การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 smeka [sv] smeka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 käka [sv] käka การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 radio [sv] radio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 grävaren [sv] grävaren การออกเสียง -1คะแนนโหวต
07/11/2008 softa [sv] softa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 haja [sv] haja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 kex [sv] kex การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/11/2008 miniboss [sv] miniboss การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 gammelfarfar [sv] gammelfarfar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 dinosaurie [sv] dinosaurie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/11/2008 tjacka [sv] tjacka การออกเสียง 0คะแนนโหวต