ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/07/2011 lamm [sv] การออกเสียงคำว่า lamm คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/07/2011 yxa [sv] การออกเสียงคำว่า yxa คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/07/2011 byxor [sv] การออกเสียงคำว่า byxor คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/07/2011 byxa [sv] การออกเสียงคำว่า byxa คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 fluga [sv] การออกเสียงคำว่า fluga คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/07/2011 flyga [sv] การออกเสียงคำว่า flyga คะแนนโหวต 2 คะแนน
25/07/2011 ubåt [sv] การออกเสียงคำว่า ubåt คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 träden [sv] การออกเสียงคำว่า träden คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 träd [sv] การออกเสียงคำว่า träd คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 Borden [sv] การออกเสียงคำว่า Borden คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 bord [sv] การออกเสียงคำว่า bord คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2011 Öl [sv] การออกเสียงคำว่า Öl คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2009 original [sv] การออกเสียงคำว่า original คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/09/2009 0 [sv] การออกเสียงคำว่า 0 คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2009 jättevarmt [sv] การออกเสียงคำว่า jättevarmt คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/09/2009 verkligen [sv] การออกเสียงคำว่า verkligen คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/09/2009 svin [sv] การออกเสียงคำว่า svin คะแนนโหวต 2 คะแนน
04/09/2009 kärlek [sv] การออกเสียงคำว่า kärlek คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/02/2009 kvart [sv] การออกเสียงคำว่า kvart คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 smeka [sv] การออกเสียงคำว่า smeka คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 käka [sv] การออกเสียงคำว่า käka คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 radio [sv] การออกเสียงคำว่า radio คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 grävaren [sv] การออกเสียงคำว่า grävaren คะแนนโหวต -1 คะแนน
07/11/2008 softa [sv] การออกเสียงคำว่า softa คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 haja [sv] การออกเสียงคำว่า haja คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 kex [sv] การออกเสียงคำว่า kex คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/11/2008 miniboss [sv] การออกเสียงคำว่า miniboss คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 gammelfarfar [sv] การออกเสียงคำว่า gammelfarfar คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 dinosaurie [sv] การออกเสียงคำว่า dinosaurie คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/11/2008 tjacka [sv] การออกเสียงคำว่า tjacka คะแนนโหวต 0 คะแนน