ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2012 內湖里 [zh] การออกเสียงคำว่า 內湖里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 內溝里 [zh] การออกเสียงคำว่า 內溝里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 石潭里 [zh] การออกเสียงคำว่า 石潭里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 行善里 [zh] การออกเสียงคำว่า 行善里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 西安里 [zh] การออกเสียงคำว่า 西安里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 西康里 [zh] การออกเสียงคำว่า 西康里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 西湖里 [zh] การออกเสียงคำว่า 西湖里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 東湖里 [zh] การออกเสียงคำว่า 東湖里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 金瑞里 [zh] การออกเสียงคำว่า 金瑞里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 金龍里 [zh] การออกเสียงคำว่า 金龍里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 港都里 [zh] การออกเสียงคำว่า 港都里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 港富里 [zh] การออกเสียงคำว่า 港富里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 港華里 [zh] การออกเสียงคำว่า 港華里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 港墘里 [zh] การออกเสียงคำว่า 港墘里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 湖元里 [zh] การออกเสียงคำว่า 湖元里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 湖興里 [zh] การออกเสียงคำว่า 湖興里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 湖濱里 [zh] การออกเสียงคำว่า 湖濱里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 紫星里 [zh] การออกเสียงคำว่า 紫星里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 紫陽里 [zh] การออกเสียงคำว่า 紫陽里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 紫雲里 [zh] การออกเสียงคำว่า 紫雲里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 週美里 [zh] การออกเสียงคำว่า 週美里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 瑞光里 [zh] การออกเสียงคำว่า 瑞光里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 瑞陽里 [zh] การออกเสียงคำว่า 瑞陽里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 葫洲里 [zh] การออกเสียงคำว่า 葫洲里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 碧山里 [zh] การออกเสียงคำว่า 碧山里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 樂康里 [zh] การออกเสียงคำว่า 樂康里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 寶湖里 [zh] การออกเสียงคำว่า 寶湖里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 南湖里 [zh] การออกเสียงคำว่า 南湖里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 大有里 [zh] การออกเสียงคำว่า 大有里 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2012 雙連里 [zh] การออกเสียงคำว่า 雙連里 คะแนนโหวต 0 คะแนน