ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/12/2017 costumaja [pms] การออกเสียงคำว่า costumaja 0 โหวต
29/12/2017 strem [pms] การออกเสียงคำว่า strem 0 โหวต
29/12/2017 sganfure [pms] การออกเสียงคำว่า sganfure 0 โหวต
29/12/2017 blësse [pms] การออกเสียงคำว่า blësse 0 โหวต
29/12/2017 Vineuv [pms] การออกเสียงคำว่า Vineuv 0 โหวต
29/12/2017 a l'avìa [pms] การออกเสียงคำว่า a l'avìa 0 โหวต
29/12/2017 a l'ha parlà [pms] การออกเสียงคำว่า a l'ha parlà 0 โหวต
29/12/2017 a l'han parlà [pms] การออกเสียงคำว่า a l'han parlà 0 โหวต
29/12/2017 parland [pms] การออกเสียงคำว่า parland 0 โหวต
29/12/2017 chèich [pms] การออกเสียงคำว่า chèich 0 โหวต
29/12/2017 notéivoj [pms] การออกเสียงคำว่า notéivoj 0 โหวต
29/12/2017 possìbij [pms] การออกเสียงคำว่า possìbij 0 โหวต
29/12/2017 i sarìe [pms] การออกเสียงคำว่า i sarìe 0 โหวต
29/12/2017 Givo [pms] การออกเสียงคำว่า Givo 0 โหวต
29/12/2017 Be' ( Baio ) [pms] การออกเสียงคำว่า Be' ( Baio ) 0 โหวต
29/12/2017 Bel Vëi ( Belveglio ) [pms] การออกเสียงคำว่า Bel Vëi ( Belveglio ) 0 โหวต
29/12/2017 Ber (Bairo) [pms] การออกเสียงคำว่า Ber (Bairo) 0 โหวต
29/12/2017 Camburscian ( Camburzano ) [pms] การออกเสียงคำว่า Camburscian ( Camburzano ) 0 โหวต
29/12/2017 Cortress (Cortereggio) [pms] การออกเสียงคำว่า Cortress (Cortereggio) 0 โหวต
29/12/2017 Cravaina (Caprauna) [pms] การออกเสียงคำว่า Cravaina (Caprauna) 0 โหวต
29/12/2017 Ducc (Duccio) [pms] การออกเสียงคำว่า Ducc (Duccio) 0 โหวต
29/12/2017 Lazzaron (Villabassa) [pms] การออกเสียงคำว่า Lazzaron (Villabassa) 0 โหวต
29/12/2017 Marse' (Mersadio) [pms] การออกเสียงคำว่า Marse' (Mersadio) 0 โหวต
29/12/2017 Montastruc ( Montestrutto ) [pms] การออกเสียงคำว่า Montastruc ( Montestrutto ) 0 โหวต
29/12/2017 Paugnan (Pavignano) [pms] การออกเสียงคำว่า Paugnan (Pavignano) 0 โหวต
29/12/2017 Riasch (Revigliasco) [pms] การออกเสียงคำว่า Riasch (Revigliasco) 0 โหวต
29/12/2017 sëccamiole [pms] การออกเสียงคำว่า sëccamiole 0 โหวต
29/12/2017 nas [pms] การออกเสียงคำว่า nas 0 โหวต
29/12/2017 Roba Somè (Robassomero - errato ) [pms] การออกเสียงคำว่า Roba Somè (Robassomero - errato ) 0 โหวต
29/12/2017 rèida [pms] การออกเสียงคำว่า rèida 0 โหวต