สมาชิก:

claudiobertoni

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ claudiobertoni

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/06/2018 marseugna [pms] การออกเสียง : marseugna 0 โหวต
30/12/2017 costumaja [pms] การออกเสียง : costumaja 0 โหวต
29/12/2017 strem [pms] การออกเสียง : strem 0 โหวต
29/12/2017 sganfure [pms] การออกเสียง : sganfure 0 โหวต
29/12/2017 blësse [pms] การออกเสียง : blësse 0 โหวต
29/12/2017 Vineuv [pms] การออกเสียง : Vineuv 0 โหวต
29/12/2017 a l'avìa [pms] การออกเสียง : a l'avìa 0 โหวต
29/12/2017 a l'ha parlà [pms] การออกเสียง : a l'ha parlà 0 โหวต
29/12/2017 a l'han parlà [pms] การออกเสียง : a l'han parlà 0 โหวต
29/12/2017 parland [pms] การออกเสียง : parland 0 โหวต
29/12/2017 chèich [pms] การออกเสียง : chèich 0 โหวต
29/12/2017 notéivoj [pms] การออกเสียง : notéivoj 0 โหวต
29/12/2017 possìbij [pms] การออกเสียง : possìbij 0 โหวต
29/12/2017 i sarìe [pms] การออกเสียง : i sarìe 0 โหวต
29/12/2017 Givo [pms] การออกเสียง : Givo 0 โหวต
29/12/2017 Be' ( Baio ) [pms] การออกเสียง : Be' ( Baio ) 0 โหวต
29/12/2017 Bel Vëi ( Belveglio ) [pms] การออกเสียง : Bel Vëi ( Belveglio ) 0 โหวต
29/12/2017 Ber (Bairo) [pms] การออกเสียง : Ber (Bairo) 0 โหวต
29/12/2017 Camburscian ( Camburzano ) [pms] การออกเสียง : Camburscian ( Camburzano ) 0 โหวต
29/12/2017 Cortress (Cortereggio) [pms] การออกเสียง : Cortress (Cortereggio) 0 โหวต
29/12/2017 Cravaina (Caprauna) [pms] การออกเสียง : Cravaina (Caprauna) 0 โหวต
29/12/2017 Ducc (Duccio) [pms] การออกเสียง : Ducc (Duccio) 0 โหวต
29/12/2017 Lazzaron (Villabassa) [pms] การออกเสียง : Lazzaron (Villabassa) 0 โหวต
29/12/2017 Marse' (Mersadio) [pms] การออกเสียง : Marse' (Mersadio) 0 โหวต
29/12/2017 Montastruc ( Montestrutto ) [pms] การออกเสียง : Montastruc ( Montestrutto ) 0 โหวต
29/12/2017 Paugnan (Pavignano) [pms] การออกเสียง : Paugnan (Pavignano) 0 โหวต
29/12/2017 Riasch (Revigliasco) [pms] การออกเสียง : Riasch (Revigliasco) 0 โหวต
29/12/2017 sëccamiole [pms] การออกเสียง : sëccamiole 0 โหวต
29/12/2017 nas [pms] การออกเสียง : nas 0 โหวต
29/12/2017 Roba Somè (Robassomero - errato ) [pms] การออกเสียง : Roba Somè (Robassomero - errato ) 0 โหวต