ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/10/2011 Okereke [ig] การออกเสียงคำว่า Okereke คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 agboghobia [ig] การออกเสียงคำว่า agboghobia คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ekwenti [ig] การออกเสียงคำว่า ekwenti คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ebere [ig] การออกเสียงคำว่า ebere คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ihunanya [ig] การออกเสียงคำว่า ihunanya คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ekpere [ig] การออกเสียงคำว่า ekpere คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ndidi [ig] การออกเสียงคำว่า ndidi คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 gburugburu [ig] การออกเสียงคำว่า gburugburu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 okwukwe [ig] การออกเสียงคำว่า okwukwe คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ugbo-mmiri [ig] การออกเสียงคำว่า ugbo-mmiri คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 Chukwu [ig] การออกเสียงคำว่า Chukwu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 egbe [ig] การออกเสียงคำว่า egbe คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 Enugu [ig] การออกเสียงคำว่า Enugu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 okwute [ig] การออกเสียงคำว่า okwute คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 Chinua Achebe [yo] การออกเสียงคำว่า Chinua Achebe คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ezigbo [ig] การออกเสียงคำว่า ezigbo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 Ojukwu [ig] การออกเสียงคำว่า Ojukwu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 Igbo [ig] การออกเสียงคำว่า Igbo คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/10/2011 Chimamanda Ngozi Adichie [ig] การออกเสียงคำว่า Chimamanda Ngozi Adichie คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 nzu [ig] การออกเสียงคำว่า nzu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 Njideka [ig] การออกเสียงคำว่า Njideka คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ola edo [ig] การออกเสียงคำว่า ola edo คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ola ocha [ig] การออกเสียงคำว่า ola ocha คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 nnunu [ig] การออกเสียงคำว่า nnunu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 nduru [ig] การออกเสียงคำว่า nduru คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ugbo-ala [ig] การออกเสียงคำว่า ugbo-ala คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ugbo-elu [ig] การออกเสียงคำว่า ugbo-elu คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 ugbo-oloko [ig] การออกเสียงคำว่า ugbo-oloko คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 njamah [ig] การออกเสียงคำว่า njamah คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2011 odenigbo [ig] การออกเสียงคำว่า odenigbo คะแนนโหวต 0 คะแนน