ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/01/2011 Valledupar [es] การออกเสียง : Valledupar 0 โหวต
07/01/2011 sucia [es] การออกเสียง : sucia 0 โหวต
30/12/2010 San Francisco de Asís [es] การออกเสียง : San Francisco de Asís 0 โหวต
30/12/2010 Narciso Rodriguez [es] การออกเสียง : Narciso Rodriguez 0 โหวต
29/12/2010 Quetzaltenango [es] การออกเสียง : Quetzaltenango 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/12/2010 Puerto Quetzal [es] การออกเสียง : Puerto Quetzal 0 โหวต
29/12/2010 Villa nueva [es] การออกเสียง : Villa nueva 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/12/2010 Puerto Barrios [es] การออกเสียง : Puerto Barrios 0 โหวต
29/12/2010 Volcán Tajumulco [es] การออกเสียง : Volcán Tajumulco 0 โหวต
28/12/2010 zodiaco [es] การออกเสียง : zodiaco 0 โหวต
28/12/2010 Pánico [es] การออกเสียง : Pánico 0 โหวต
28/12/2010 camillero [es] การออกเสียง : camillero 0 โหวต
28/12/2010 Génesis [es] การออกเสียง : Génesis 0 โหวต
28/12/2010 Villegas [es] การออกเสียง : Villegas 0 โหวต
28/12/2010 brazalete [es] การออกเสียง : brazalete 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/12/2010 iliaco [es] การออกเสียง : iliaco 0 โหวต
28/12/2010 dominio [es] การออกเสียง : dominio 0 โหวต
28/12/2010 Rafael Benítez Maudes [es] การออกเสียง : Rafael Benítez Maudes 0 โหวต
28/12/2010 vegana [es] การออกเสียง : vegana 0 โหวต
28/12/2010 esmegma [es] การออกเสียง : esmegma 0 โหวต
28/12/2010 restablecida [es] การออกเสียง : restablecida 0 โหวต
21/12/2010 Selena Gómez [es] การออกเสียง : Selena Gómez 0 โหวต
21/12/2010 entrambos [es] การออกเสียง : entrambos 0 โหวต
21/12/2010 polaca [es] การออกเสียง : polaca -1 โหวต
01/12/2010 Alfacar [es] การออกเสียง : Alfacar 0 โหวต
01/12/2010 Fusagasugá [es] การออกเสียง : Fusagasugá 0 โหวต
01/12/2010 libidinosidad [es] การออกเสียง : libidinosidad 0 โหวต
29/11/2010 asustado [es] การออกเสียง : asustado 1 โหวต
29/11/2010 Carlos Alberto Plummer Pavón [es] การออกเสียง : Carlos Alberto Plummer Pavón 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/11/2010 Piura [es] การออกเสียง : Piura 0 โหวต