ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/11/2012 Tuesday [en] การออกเสียงคำว่า Tuesday คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 Monday [en] การออกเสียงคำว่า Monday คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Warwick [en] การออกเสียงคำว่า Warwick คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 Yorick [en] การออกเสียงคำว่า Yorick คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Zed [en] การออกเสียงคำว่า Zed คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Twisted Fate [en] การออกเสียงคำว่า Twisted Fate คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/11/2012 twitch [en] การออกเสียงคำว่า twitch คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 Vayne [en] การออกเสียงคำว่า Vayne คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Tryndamere [en] การออกเสียงคำว่า Tryndamere คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 trundle [en] การออกเสียงคำว่า trundle คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Teemo [en] การออกเสียงคำว่า Teemo คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 swain [en] การออกเสียงคำว่า swain คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Skarner [en] การออกเสียงคำว่า Skarner คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Sion [en] การออกเสียงคำว่า Sion คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 singed [en] การออกเสียงคำว่า singed คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 ryze [en] การออกเสียงคำว่า ryze คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 rumble [en] การออกเสียงคำว่า rumble คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 riven [en] การออกเสียงคำว่า riven คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 poppy [en] การออกเสียงคำว่า poppy คะแนนโหวต 2 คะแนน
29/11/2012 Pantheon [en] การออกเสียงคำว่า Pantheon คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Miss Fortune [en] การออกเสียงคำว่า Miss Fortune คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Morgana [en] การออกเสียงคำว่า Morgana คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 nautilus [en] การออกเสียงคำว่า nautilus คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 lux [en] การออกเสียงคำว่า lux คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Lulu [en] การออกเสียงคำว่า Lulu คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 karma [en] การออกเสียงคำว่า karma คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/11/2012 Jayce [en] การออกเสียงคำว่า Jayce คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 Janna [en] การออกเสียงคำว่า Janna คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 graves [en] การออกเสียงคำว่า graves คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/11/2012 gangplank [en] การออกเสียงคำว่า gangplank คะแนนโหวต 0 คะแนน