ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/11/2012 Tuesday [en] Tuesday การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 Monday [en] Monday การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Warwick [en] Warwick การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 Yorick [en] Yorick การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Zed [en] Zed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Twisted Fate [en] Twisted Fate การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
29/11/2012 twitch [en] twitch การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 Vayne [en] Vayne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Tryndamere [en] Tryndamere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 trundle [en] trundle การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Teemo [en] Teemo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 swain [en] swain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Skarner [en] Skarner การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Sion [en] Sion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 singed [en] singed การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 ryze [en] ryze การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 rumble [en] rumble การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 riven [en] riven การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 poppy [en] poppy การออกเสียง 2คะแนนโหวต
29/11/2012 Pantheon [en] Pantheon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Miss Fortune [en] Miss Fortune การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Morgana [en] Morgana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 nautilus [en] nautilus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 lux [en] lux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Lulu [en] Lulu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 karma [en] karma การออกเสียง 1คะแนนโหวต
29/11/2012 Jayce [en] Jayce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 Janna [en] Janna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 graves [en] graves การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/11/2012 gangplank [en] gangplank การออกเสียง 0คะแนนโหวต