ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/05/2018 1256 [es] การออกเสียง : 1256 0 โหวต
16/05/2018 contentos [es] การออกเสียง : contentos 0 โหวต
16/05/2018 japonesas [es] การออกเสียง : japonesas 1 โหวต
13/05/2018 %2B [es] การออกเสียง : %2B 0 โหวต
13/05/2018 Armando Obdola [es] การออกเสียง : Armando Obdola 0 โหวต
13/05/2018 Covarrubias [es] การออกเสียง : Covarrubias 0 โหวต
13/05/2018 Mariana Pajón [es] การออกเสียง : Mariana Pajón 0 โหวต
13/05/2018 Nairo Quintana [es] การออกเสียง : Nairo Quintana 0 โหวต
13/05/2018 Johan Esteban Chaves Rubio [es] การออกเสียง : Johan Esteban Chaves Rubio 0 โหวต
13/05/2018 2222 [es] การออกเสียง : 2222 0 โหวต
13/05/2018 Johan Esteban Chaves [es] การออกเสียง : Johan Esteban Chaves 0 โหวต
13/05/2018 glutámico [es] การออกเสียง : glutámico 0 โหวต
13/05/2018 Betancur [es] การออกเสียง : Betancur 0 โหวต
13/05/2018 uno [es] การออกเสียง : uno 0 โหวต
13/05/2018 cero [es] การออกเสียง : cero 0 โหวต
13/05/2018 pedida [es] การออกเสียง : pedida 0 โหวต
13/05/2018 acamarse [es] การออกเสียง : acamarse 0 โหวต
13/05/2018 ensequida [es] การออกเสียง : ensequida 0 โหวต
13/05/2018 carnets [es] การออกเสียง : carnets 0 โหวต
13/05/2018 fulguró [es] การออกเสียง : fulguró 0 โหวต
13/05/2018 pelodeguama [es] การออกเสียง : pelodeguama 0 โหวต
13/05/2018 arreglarse con alguien [es] การออกเสียง : arreglarse con alguien 0 โหวต
13/05/2018 alzándola [es] การออกเสียง : alzándola 0 โหวต
13/05/2018 rozaron [es] การออกเสียง : rozaron 0 โหวต
13/05/2018 Cazáis [es] การออกเสียง : Cazáis 0 โหวต
13/05/2018 dile [es] การออกเสียง : dile 0 โหวต
13/05/2018 del todo [es] การออกเสียง : del todo 0 โหวต
13/05/2018 va ganando [es] การออกเสียง : va ganando 0 โหวต
13/05/2018 de mayor población [es] การออกเสียง : de mayor población 0 โหวต
13/05/2018 daba la impresión [es] การออกเสียง : daba la impresión 0 โหวต