ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/04/2011 skifs [sv] skifs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2011 tunnelbanor [sv] tunnelbanor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/04/2011 ugnsäker [sv] ugnsäker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Ytterby [sv] Ytterby การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Leroy Anderson [sv] Leroy Anderson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 solhettan [sv] solhettan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Nils Bosson [sv] Nils Bosson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 presskar [sv] presskar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Konfidentiellt [sv] Konfidentiellt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 mantlar [sv] mantlar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Studie [sv] Studie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 satstryck [sv] satstryck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 arrendatorer [sv] arrendatorer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Per-Olov Löwdin [sv] Per-Olov Löwdin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 skogsturken [sv] skogsturken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 licensiering [sv] licensiering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Betalningsmodellen [sv] Betalningsmodellen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Leja [sv] Leja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 gödkalvar [sv] gödkalvar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 projektplanering [sv] projektplanering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Införandeplan [sv] Införandeplan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 antaganden [sv] antaganden การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Nulägesbeskrivning [sv] Nulägesbeskrivning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Omvärldsbevakning [sv] Omvärldsbevakning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Verksamhetsnytta [sv] Verksamhetsnytta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 prisbild [sv] prisbild การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 Bilagor [sv] Bilagor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 optimera [sv] optimera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 skalbar [sv] skalbar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/04/2011 estlandssvenska [sv] estlandssvenska การออกเสียง 0คะแนนโหวต