ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/04/2011 skifs [sv] การออกเสียงคำว่า skifs คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2011 tunnelbanor [sv] การออกเสียงคำว่า tunnelbanor คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/04/2011 ugnsäker [sv] การออกเสียงคำว่า ugnsäker คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Ytterby [sv] การออกเสียงคำว่า Ytterby คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Leroy Anderson [sv] การออกเสียงคำว่า Leroy Anderson คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 solhettan [sv] การออกเสียงคำว่า solhettan คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Nils Bosson [sv] การออกเสียงคำว่า Nils Bosson คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 presskar [sv] การออกเสียงคำว่า presskar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Konfidentiellt [sv] การออกเสียงคำว่า Konfidentiellt คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 mantlar [sv] การออกเสียงคำว่า mantlar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Studie [sv] การออกเสียงคำว่า Studie คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 satstryck [sv] การออกเสียงคำว่า satstryck คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 arrendatorer [sv] การออกเสียงคำว่า arrendatorer คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Per-Olov Löwdin [sv] การออกเสียงคำว่า Per-Olov Löwdin คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 skogsturken [sv] การออกเสียงคำว่า skogsturken คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 licensiering [sv] การออกเสียงคำว่า licensiering คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Betalningsmodellen [sv] การออกเสียงคำว่า Betalningsmodellen คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Leja [sv] การออกเสียงคำว่า Leja คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 gödkalvar [sv] การออกเสียงคำว่า gödkalvar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 projektplanering [sv] การออกเสียงคำว่า projektplanering คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Införandeplan [sv] การออกเสียงคำว่า Införandeplan คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 antaganden [sv] การออกเสียงคำว่า antaganden คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Nulägesbeskrivning [sv] การออกเสียงคำว่า Nulägesbeskrivning คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Omvärldsbevakning [sv] การออกเสียงคำว่า Omvärldsbevakning คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Verksamhetsnytta [sv] การออกเสียงคำว่า Verksamhetsnytta คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 prisbild [sv] การออกเสียงคำว่า prisbild คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 Bilagor [sv] การออกเสียงคำว่า Bilagor คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 optimera [sv] การออกเสียงคำว่า optimera คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 skalbar [sv] การออกเสียงคำว่า skalbar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/04/2011 estlandssvenska [sv] การออกเสียงคำว่า estlandssvenska คะแนนโหวต 0 คะแนน