ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
12/04/2010 cocaine [en] cocaine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 American [en] American การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 Nazi [en] Nazi การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/04/2010 cunt [en] cunt การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/04/2010 fuck [en] fuck การออกเสียง -1คะแนนโหวต
12/04/2010 exploration [en] exploration การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 Urban [en] Urban การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
12/04/2010 wash [en] wash การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 residential [en] residential การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/04/2010 tubular [en] tubular การออกเสียง 1คะแนนโหวต
12/04/2010 incentive [en] incentive การออกเสียง 6คะแนนโหวต
12/04/2010 vagina [en] vagina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
12/04/2010 milk [en] milk การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/04/2010 different [en] different การออกเสียง 2คะแนนโหวต
12/04/2010 basil [en] basil การออกเสียง 2คะแนนโหวต