ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/04/2010 cocaine [en] การออกเสียงคำว่า cocaine คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/04/2010 American [en] การออกเสียงคำว่า American คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2010 Nazi [en] การออกเสียงคำว่า Nazi คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/04/2010 cunt [en] การออกเสียงคำว่า cunt คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/04/2010 fuck [en] การออกเสียงคำว่า fuck คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/04/2010 exploration [en] การออกเสียงคำว่า exploration คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2010 Urban [en] การออกเสียงคำว่า Urban คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/04/2010 wash [en] การออกเสียงคำว่า wash คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2010 residential [en] การออกเสียงคำว่า residential คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/04/2010 tubular [en] การออกเสียงคำว่า tubular คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/04/2010 incentive [en] การออกเสียงคำว่า incentive คะแนนโหวต 6 คะแนน
12/04/2010 vagina [en] การออกเสียงคำว่า vagina คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/04/2010 milk [en] การออกเสียงคำว่า milk คะแนนโหวต 1 คะแนน
12/04/2010 different [en] การออกเสียงคำว่า different คะแนนโหวต 2 คะแนน
12/04/2010 basil [en] การออกเสียงคำว่า basil คะแนนโหวต 2 คะแนน