ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/04/2010 cocaine [en] การออกเสียง : cocaine 2 โหวต
12/04/2010 American [en] การออกเสียง : American 0 โหวต
12/04/2010 Nazi [en] การออกเสียง : Nazi 1 โหวต
12/04/2010 cunt [en] การออกเสียง : cunt 3 โหวต
12/04/2010 exploration [en] การออกเสียง : exploration 1 โหวต
12/04/2010 Urban [en] การออกเสียง : Urban 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/04/2010 wash [en] การออกเสียง : wash 0 โหวต
12/04/2010 residential [en] การออกเสียง : residential 2 โหวต
12/04/2010 tubular [en] การออกเสียง : tubular 1 โหวต
12/04/2010 incentive [en] การออกเสียง : incentive 9 โหวต
12/04/2010 vagina [en] การออกเสียง : vagina 0 โหวต
12/04/2010 milk [en] การออกเสียง : milk 1 โหวต
12/04/2010 different [en] การออกเสียง : different 2 โหวต
12/04/2010 basil [en] การออกเสียง : basil 3 โหวต