ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
03/02/2009 jornalista [pt] jornalista การออกเสียง 1คะแนนโหวต
03/02/2009 balcão [pt] balcão การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
03/02/2009 manias [pt] manias การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2009 inimigos [pt] inimigos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2009 miniatura [pt] miniatura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2009 mamíferos [pt] mamíferos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2009 ciências [pt] ciências การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2009 desconhecido [pt] desconhecido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2009 comuns [pt] comuns การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2009 natureza [pt] natureza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/02/2009 partir [pt] partir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 cancao [pt] cancao การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 estreita [pt] estreita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 varas [pt] varas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 Saturnino [pt] Saturnino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 AGOSTINHO [pt] AGOSTINHO การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 brotou [pt] brotou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 cresceu [pt] cresceu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 floresceu [pt] floresceu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 floresce [pt] floresce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 leu [pt] leu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 escreveram [pt] escreveram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 esconde [pt] esconde การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 esqueceram [pt] esqueceram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 ambicioso [pt] ambicioso การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 urrou [pt] urrou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 atrapalhado [pt] atrapalhado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 zurrou [pt] zurrou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 cavou [pt] cavou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2009 resmungou [pt] resmungou การออกเสียง 0คะแนนโหวต