ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2009 jornalista [pt] การออกเสียงคำว่า jornalista คะแนนโหวต 1 คะแนน
03/02/2009 balcão [pt] การออกเสียงคำว่า balcão คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2009 manias [pt] การออกเสียงคำว่า manias คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2009 inimigos [pt] การออกเสียงคำว่า inimigos คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2009 miniatura [pt] การออกเสียงคำว่า miniatura คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2009 mamíferos [pt] การออกเสียงคำว่า mamíferos คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2009 ciências [pt] การออกเสียงคำว่า ciências คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2009 desconhecido [pt] การออกเสียงคำว่า desconhecido คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2009 comuns [pt] การออกเสียงคำว่า comuns คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2009 natureza [pt] การออกเสียงคำว่า natureza คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/02/2009 partir [pt] การออกเสียงคำว่า partir คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 cancao [pt] การออกเสียงคำว่า cancao คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 estreita [pt] การออกเสียงคำว่า estreita คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 varas [pt] การออกเสียงคำว่า varas คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 Saturnino [pt] การออกเสียงคำว่า Saturnino คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 AGOSTINHO [pt] การออกเสียงคำว่า AGOSTINHO คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 brotou [pt] การออกเสียงคำว่า brotou คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 cresceu [pt] การออกเสียงคำว่า cresceu คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 floresceu [pt] การออกเสียงคำว่า floresceu คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 floresce [pt] การออกเสียงคำว่า floresce คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 leu [pt] การออกเสียงคำว่า leu คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 escreveram [pt] การออกเสียงคำว่า escreveram คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 esconde [pt] การออกเสียงคำว่า esconde คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 esqueceram [pt] การออกเสียงคำว่า esqueceram คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 ambicioso [pt] การออกเสียงคำว่า ambicioso คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 urrou [pt] การออกเสียงคำว่า urrou คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 atrapalhado [pt] การออกเสียงคำว่า atrapalhado คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 zurrou [pt] การออกเสียงคำว่า zurrou คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 cavou [pt] การออกเสียงคำว่า cavou คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2009 resmungou [pt] การออกเสียงคำว่า resmungou คะแนนโหวต 0 คะแนน