ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/07/2009 allanar [es] การออกเสียงคำว่า allanar คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2009 seguros [es] การออกเสียงคำว่า seguros คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2009 Porteña [es] การออกเสียงคำว่า Porteña คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2009 muñeca [es] การออกเสียงคำว่า muñeca คะแนนโหวต 1 คะแนน
22/07/2009 Rafael María Baralt [es] การออกเสียงคำว่า Rafael María Baralt คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/07/2009 pienso [es] การออกเสียงคำว่า pienso คะแนนโหวต 0 คะแนน