ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/10/2011 Belzébuth [fr] การออกเสียงคำว่า Belzébuth คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Manuel Valls [fr] การออกเสียงคำว่า Manuel Valls คะแนนโหวต 0 คะแนน