ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/10/2011 antienne [fr] การออกเสียงคำว่า antienne คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2011 Jean-Baptiste Carpeaux [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Baptiste Carpeaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 passe-tout [fr] การออกเสียงคำว่า passe-tout คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 recoin [fr] การออกเสียงคำว่า recoin คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Flers [fr] การออกเสียงคำว่า Flers คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Auxerrois [fr] การออกเสียงคำว่า Auxerrois คะแนนโหวต 1 คะแนน
13/10/2011 Église Saint-Germain-l'Auxerrois [fr] การออกเสียงคำว่า Église Saint-Germain-l'Auxerrois คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Cléophée [fr] การออกเสียงคำว่า Cléophée คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Abbé Gaston Courtois [fr] การออกเสียงคำว่า Abbé Gaston Courtois คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Pierre-Simon de Laplace [fr] การออกเสียงคำว่า Pierre-Simon de Laplace คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Jean Mésange [fr] การออกเสียงคำว่า Jean Mésange คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Ingenico [fr] การออกเสียงคำว่า Ingenico คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 José Rosinski [fr] การออกเสียงคำว่า José Rosinski คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Villemont [fr] การออกเสียงคำว่า Villemont คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Dominique Vidal [fr] การออกเสียงคำว่า Dominique Vidal คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 écoinçon [fr] การออกเสียงคำว่า écoinçon คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Basses-Alpes [fr] การออกเสียงคำว่า Basses-Alpes คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Saint-Priest [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Priest คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 bicarbonate de sodium [fr] การออกเสียงคำว่า bicarbonate de sodium คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 angevine [fr] การออกเสียงคำว่า angevine คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Benjamin Barthe [fr] การออกเสียงคำว่า Benjamin Barthe คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 L’Affiné au Chablis [fr] การออกเสียงคำว่า L’Affiné au Chablis คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Gaspard Monge [fr] การออกเสียงคำว่า Gaspard Monge คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Louis Jacques Mandé Daguerre [fr] การออกเสียงคำว่า Louis Jacques Mandé Daguerre คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 Michel Hazanavicius [fr] การออกเสียงคำว่า Michel Hazanavicius คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 faïencerie [fr] การออกเสียงคำว่า faïencerie คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 guillevic [fr] การออกเสียงคำว่า guillevic คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2011 Bérénice Bejo [fr] การออกเสียงคำว่า Bérénice Bejo คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/10/2011 neuf ans [fr] การออกเสียงคำว่า neuf ans คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
13/10/2011 Jean-Michel Baylet [fr] การออกเสียงคำว่า Jean-Michel Baylet คะแนนโหวต 0 คะแนน