ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/10/2011 antienne [fr] antienne การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/10/2011 Jean-Baptiste Carpeaux [fr] Jean-Baptiste Carpeaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 passe-tout [fr] passe-tout การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 recoin [fr] recoin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Flers [fr] Flers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Auxerrois [fr] Auxerrois การออกเสียง 1คะแนนโหวต
13/10/2011 Église Saint-Germain-l'Auxerrois [fr] Église Saint-Germain-l'Auxerrois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Cléophée [fr] Cléophée การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Abbé Gaston Courtois [fr] Abbé Gaston Courtois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Pierre-Simon de Laplace [fr] Pierre-Simon de Laplace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Jean Mésange [fr] Jean Mésange การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Ingenico [fr] Ingenico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 José Rosinski [fr] José Rosinski การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Villemont [fr] Villemont การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Dominique Vidal [fr] Dominique Vidal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 écoinçon [fr] écoinçon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Basses-Alpes [fr] Basses-Alpes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Saint-Priest [fr] Saint-Priest การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 bicarbonate de sodium [fr] bicarbonate de sodium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 angevine [fr] angevine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Benjamin Barthe [fr] Benjamin Barthe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 L’Affiné au Chablis [fr] L’Affiné au Chablis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Gaspard Monge [fr] Gaspard Monge การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Louis Jacques Mandé Daguerre [fr] Louis Jacques Mandé Daguerre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 Michel Hazanavicius [fr] Michel Hazanavicius การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 faïencerie [fr] faïencerie การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 guillevic [fr] guillevic การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/10/2011 Bérénice Bejo [fr] Bérénice Bejo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/10/2011 neuf ans [fr] neuf ans การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
13/10/2011 Jean-Michel Baylet [fr] Jean-Michel Baylet การออกเสียง 0คะแนนโหวต