ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2008 Republic of Bulgaria [en] การออกเสียง : Republic of Bulgaria 0 โหวต
07/10/2008 Gary Sinise [en] การออกเสียง : Gary Sinise 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 wizard [en] การออกเสียง : wizard 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 focus [en] การออกเสียง : focus 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 idle [en] การออกเสียง : idle 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 variance [en] การออกเสียง : variance 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด