ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2008 Zanzibar [en] การออกเสียง : Zanzibar 0 โหวต
07/10/2008 Lester B. Pearson [en] การออกเสียง : Lester B. Pearson 0 โหวต
07/10/2008 Albania [en] การออกเสียง : Albania 1 โหวต
07/10/2008 Republic of Angola [en] การออกเสียง : Republic of Angola 0 โหวต
07/10/2008 Kingdom of Belgium [en] การออกเสียง : Kingdom of Belgium 0 โหวต
07/10/2008 Ascension Island [en] การออกเสียง : Ascension Island 0 โหวต
07/10/2008 Commonwealth of The Bahamas [en] การออกเสียง : Commonwealth of The Bahamas 0 โหวต
07/10/2008 Aruba [en] การออกเสียง : Aruba 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Republic of Austria [en] การออกเสียง : Republic of Austria 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Republic of Belarus [en] การออกเสียง : Republic of Belarus 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Bermuda [en] การออกเสียง : Bermuda 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Republic of Bolivia [en] การออกเสียง : Republic of Bolivia 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Botswana [en] การออกเสียง : Botswana 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 fellatio [en] การออกเสียง : fellatio 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Cambodia [en] การออกเสียง : Cambodia 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Bosnia [en] การออกเสียง : Bosnia 0 โหวต
07/10/2008 commonwealth [en] การออกเสียง : commonwealth 1 โหวต
07/10/2008 Belgium [en] การออกเสียง : Belgium 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Keeling Islands [en] การออกเสียง : Keeling Islands 0 โหวต
07/10/2008 Belinda [en] การออกเสียง : Belinda 0 โหวต
07/10/2008 jungle [en] การออกเสียง : jungle 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 squash [en] การออกเสียง : squash 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 vaccine [en] การออกเสียง : vaccine 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Loralei [en] การออกเสียง : Loralei 0 โหวต
07/10/2008 Kingdom of Cambodia [en] การออกเสียง : Kingdom of Cambodia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 bid [en] การออกเสียง : bid 5 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Commonwealth of Australia [en] การออกเสียง : Commonwealth of Australia 0 โหวต
07/10/2008 energetics [en] การออกเสียง : energetics 0 โหวต
07/10/2008 fantasy [en] การออกเสียง : fantasy 6 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 scrimped [en] การออกเสียง : scrimped 0 โหวต