ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/10/2008 Zanzibar [en] Zanzibar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Lester B. Pearson [en] Lester B. Pearson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Albania [en] Albania การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/10/2008 Republic of Angola [en] Republic of Angola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Kingdom of Belgium [en] Kingdom of Belgium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Ascension Island [en] Ascension Island การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Commonwealth of The Bahamas [en] Commonwealth of The Bahamas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Aruba [en] Aruba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Republic of Austria [en] Republic of Austria การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 Republic of Belarus [en] Republic of Belarus การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 Bermuda [en] Bermuda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Republic of Bolivia [en] Republic of Bolivia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 Botswana [en] Botswana การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 fellatio [en] fellatio การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 Cambodia [en] Cambodia การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 Bosnia [en] Bosnia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 commonwealth [en] commonwealth การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Belgium [en] Belgium การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 Keeling Islands [en] Keeling Islands การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Belinda [en] Belinda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 jungle [en] jungle การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 squash [en] squash การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 vaccine [en] vaccine การออกเสียง 5คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 Loralei [en] Loralei การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 Kingdom of Cambodia [en] Kingdom of Cambodia การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 bid [en] bid การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 Commonwealth of Australia [en] Commonwealth of Australia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 energetics [en] energetics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/10/2008 fantasy [en] fantasy การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/10/2008 scrimped [en] scrimped การออกเสียง 0คะแนนโหวต