ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/10/2008 Zanzibar [en] การออกเสียงคำว่า Zanzibar คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Lester B. Pearson [en] การออกเสียงคำว่า Lester B. Pearson คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Albania [en] การออกเสียงคำว่า Albania คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/10/2008 Republic of Angola [en] การออกเสียงคำว่า Republic of Angola คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Kingdom of Belgium [en] การออกเสียงคำว่า Kingdom of Belgium คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Ascension Island [en] การออกเสียงคำว่า Ascension Island คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Commonwealth of The Bahamas [en] การออกเสียงคำว่า Commonwealth of The Bahamas คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Aruba [en] การออกเสียงคำว่า Aruba คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Republic of Austria [en] การออกเสียงคำว่า Republic of Austria คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Republic of Belarus [en] การออกเสียงคำว่า Republic of Belarus คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Bermuda [en] การออกเสียงคำว่า Bermuda คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Republic of Bolivia [en] การออกเสียงคำว่า Republic of Bolivia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Botswana [en] การออกเสียงคำว่า Botswana คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 fellatio [en] การออกเสียงคำว่า fellatio คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Cambodia [en] การออกเสียงคำว่า Cambodia คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Bosnia [en] การออกเสียงคำว่า Bosnia คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 commonwealth [en] การออกเสียงคำว่า commonwealth คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/10/2008 Belgium [en] การออกเสียงคำว่า Belgium คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Keeling Islands [en] การออกเสียงคำว่า Keeling Islands คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Belinda [en] การออกเสียงคำว่า Belinda คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 jungle [en] การออกเสียงคำว่า jungle คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 squash [en] การออกเสียงคำว่า squash คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 vaccine [en] การออกเสียงคำว่า vaccine คะแนนโหวต 5 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Loralei [en] การออกเสียงคำว่า Loralei คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 Kingdom of Cambodia [en] การออกเสียงคำว่า Kingdom of Cambodia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 bid [en] การออกเสียงคำว่า bid คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 Commonwealth of Australia [en] การออกเสียงคำว่า Commonwealth of Australia คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 energetics [en] การออกเสียงคำว่า energetics คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/10/2008 fantasy [en] การออกเสียงคำว่า fantasy คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/10/2008 scrimped [en] การออกเสียงคำว่า scrimped คะแนนโหวต 0 คะแนน