ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2011 Quai de la Gare [fr] การออกเสียงคำว่า Quai de la Gare คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Javel-André Citroën [fr] การออกเสียงคำว่า Javel-André Citroën คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Sèvres — Lecourbe [fr] การออกเสียงคำว่า Sèvres — Lecourbe คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Dugommier [fr] การออกเสียงคำว่า Dugommier คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Passy [fr] การออกเสียงคำว่า Passy คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Censier-Daubenton [fr] การออกเสียงคำว่า Censier-Daubenton คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Suresnes [fr] การออกเสียงคำว่า Suresnes คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Villeneuve-la-Garenne [fr] การออกเสียงคำว่า Villeneuve-la-Garenne คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Pont Neuf [fr] การออกเสียงคำว่า Pont Neuf คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Créteil — Université [fr] การออกเสียงคำว่า Créteil — Université คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Boissière [fr] การออกเสียงคำว่า Boissière คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Bel-Air [fr] การออกเสียงคำว่า Bel-Air คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Picpus [fr] การออกเสียงคำว่า Picpus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Quai De La Rapée [fr] การออกเสียงคำว่า Quai De La Rapée คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Bréguet-Sabin [fr] การออกเสียงคำว่า Bréguet-Sabin คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Saint-Marcel [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Marcel คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Richard-Lenoir [fr] การออกเสียงคำว่า Richard-Lenoir คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 cité [fr] การออกเสียงคำว่า cité คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Etienne Marcel [fr] การออกเสียงคำว่า Etienne Marcel คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Château d'Eau [fr] การออกเสียงคำว่า Château d'Eau คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Saint-Michel [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Michel คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/04/2011 Cité Universitaire [fr] การออกเสียงคำว่า Cité Universitaire คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Nanterre — Université [fr] การออกเสียงคำว่า Nanterre — Université คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Jacques Bonsergent [fr] การออกเสียงคำว่า Jacques Bonsergent คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Gilles Villeneuve [fr] การออกเสียงคำว่า Gilles Villeneuve คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Porte de Pantin [fr] การออกเสียงคำว่า Porte de Pantin คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Saint-Sulpice [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Sulpice คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Saint-Placide [fr] การออกเสียงคำว่า Saint-Placide คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Château Rouge [fr] การออกเสียงคำว่า Château Rouge คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/04/2011 Cour Saint-Émilion [fr] การออกเสียงคำว่า Cour Saint-Émilion คะแนนโหวต 0 คะแนน