ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/01/2011 sbiancante [it] การออกเสียง : sbiancante 0 โหวต
17/01/2011 bicamerale [it] การออกเสียง : bicamerale 0 โหวต
17/01/2011 Biomasse [fr] การออกเสียง : Biomasse 0 โหวต
17/01/2011 agrocarburant [fr] การออกเสียง : agrocarburant 0 โหวต
17/01/2011 prétention [fr] การออกเสียง : prétention 0 โหวต
17/01/2011 traducteur [fr] การออกเสียง : traducteur 0 โหวต
29/11/2010 cochonnailles [fr] การออกเสียง : cochonnailles 0 โหวต
29/11/2010 constitutionnelles [fr] การออกเสียง : constitutionnelles 0 โหวต
29/11/2010 constitutionnelle [fr] การออกเสียง : constitutionnelle 0 โหวต
29/11/2010 conséquences [fr] การออกเสียง : conséquences 0 โหวต
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] การออกเสียง : croc-en-jambe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/11/2010 créances [fr] การออกเสียง : créances 0 โหวต
29/11/2010 créanciers [fr] การออกเสียง : créanciers 0 โหวต
29/11/2010 créancières [fr] การออกเสียง : créancières 0 โหวต
29/11/2010 créa [fr] การออกเสียง : créa 0 โหวต
29/11/2010 côtés [fr] การออกเสียง : côtés 0 โหวต
23/11/2010 tinca [it] การออกเสียง : tinca 0 โหวต
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] การออกเสียง : arrière-petite-nièce 0 โหวต
23/11/2010 dépravation [fr] การออกเสียง : dépravation 0 โหวต
23/11/2010 dégriser [fr] การออกเสียง : dégriser 0 โหวต
23/11/2010 dégueu [fr] การออกเสียง : dégueu 0 โหวต
23/11/2010 dépister [fr] การออกเสียง : dépister 0 โหวต
23/11/2010 déposition [fr] การออกเสียง : déposition 0 โหวต
23/11/2010 degré [fr] การออกเสียง : degré 0 โหวต
23/11/2010 échafaudages [fr] การออกเสียง : échafaudages 0 โหวต
31/10/2010 lectures [en] การออกเสียง : lectures 0 โหวต
31/10/2010 petille [fr] การออกเสียง : petille 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2010 chasseur-bombardier [fr] การออกเสียง : chasseur-bombardier 0 โหวต
26/10/2010 éditorialiste [fr] การออกเสียง : éditorialiste 0 โหวต
26/10/2010 fédérations [fr] การออกเสียง : fédérations 0 โหวต