ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/11/2014 Peiresc [fr] การออกเสียง : Peiresc 0 โหวต
08/11/2014 bombasse [fr] การออกเสียง : bombasse 0 โหวต
08/11/2014 rase-motte [fr] การออกเสียง : rase-motte 0 โหวต
08/11/2014 je pense le connaître [fr] การออกเสียง : je pense le connaître 0 โหวต
23/10/2014 Sauvignon Gris [fr] การออกเสียง : Sauvignon Gris 0 โหวต
30/11/2013 des noix ! [fr] การออกเสียง : des noix ! 0 โหวต
30/11/2013 faire sa violette [fr] การออกเสียง : faire sa violette 0 โหวต
30/11/2013 des haricots ! [fr] การออกเสียง : des haricots ! 0 โหวต
30/11/2013 bleu pervenche [fr] การออกเสียง : bleu pervenche 0 โหวต
30/11/2013 vieille branche [fr] การออกเสียง : vieille branche 0 โหวต
30/11/2013 feuille de chou [fr] การออกเสียง : feuille de chou 0 โหวต
30/11/2013 le bâtiment [fr] การออกเสียง : le bâtiment 0 โหวต
30/11/2013 mauvaise herbe [fr] การออกเสียง : mauvaise herbe 0 โหวต
01/06/2013 d'encaissement [fr] การออกเสียง : d'encaissement 0 โหวต
01/06/2013 hérons [fr] การออกเสียง : hérons 0 โหวต
17/02/2012 Bodin [fr] การออกเสียง : Bodin 0 โหวต
07/12/2011 De 26 ans [fr] การออกเสียง : De 26 ans 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/12/2011 présenté [fr] การออกเสียง : présenté 0 โหวต
24/09/2011 villas [fr] การออกเสียง : villas 0 โหวต
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] การออกเสียง : Jacques Castérède 0 โหวต
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] การออกเสียง : Thierry Bleuze 0 โหวต
24/09/2011 Jaques Blot [fr] การออกเสียง : Jaques Blot 0 โหวต
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] การออกเสียง : Sylvie Delassus 0 โหวต
24/09/2011 groseillier [fr] การออกเสียง : groseillier 0 โหวต
24/09/2011 flamant [fr] การออกเสียง : flamant 0 โหวต
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] การออกเสียง : lionel Bringuier 0 โหวต
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] การออกเสียง : Marcelle Geneste 0 โหวต
23/09/2011 Pouzeratte [fr] การออกเสียง : Pouzeratte 0 โหวต
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] การออกเสียง : Janine Euvrard 0 โหวต
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] การออกเสียง : Frédérique Gueneau 0 โหวต