ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/04/2011 prudente [fr] การออกเสียง : prudente 0 โหวต
02/04/2011 rouge à lèvres [fr] การออกเสียง : rouge à lèvres 0 โหวต
17/01/2011 bucato [it] การออกเสียง : bucato 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/01/2011 razione [it] การออกเสียง : razione 0 โหวต
17/01/2011 particella [it] การออกเสียง : particella 0 โหวต
17/01/2011 profumato, [it] การออกเสียง : profumato, 0 โหวต
17/01/2011 antirughe [it] การออกเสียง : antirughe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/01/2011 intergovernativo [it] การออกเสียง : intergovernativo 0 โหวต
17/01/2011 coabitazione [it] การออกเสียง : coabitazione 0 โหวต
17/01/2011 depilazione [it] การออกเสียง : depilazione 0 โหวต
17/01/2011 doposole [it] การออกเสียง : doposole 0 โหวต
17/01/2011 sbiancante [it] การออกเสียง : sbiancante 0 โหวต
17/01/2011 bicamerale [it] การออกเสียง : bicamerale 0 โหวต
17/01/2011 Biomasse [fr] การออกเสียง : Biomasse 0 โหวต
17/01/2011 agrocarburant [fr] การออกเสียง : agrocarburant 0 โหวต
17/01/2011 prétention [fr] การออกเสียง : prétention 0 โหวต
17/01/2011 traducteur [fr] การออกเสียง : traducteur 0 โหวต
29/11/2010 cochonnailles [fr] การออกเสียง : cochonnailles 0 โหวต
29/11/2010 constitutionnelles [fr] การออกเสียง : constitutionnelles 0 โหวต
29/11/2010 constitutionnelle [fr] การออกเสียง : constitutionnelle 0 โหวต
29/11/2010 conséquences [fr] การออกเสียง : conséquences 0 โหวต
29/11/2010 croc-en-jambe [fr] การออกเสียง : croc-en-jambe 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
29/11/2010 créances [fr] การออกเสียง : créances 0 โหวต
29/11/2010 créanciers [fr] การออกเสียง : créanciers 0 โหวต
29/11/2010 créancières [fr] การออกเสียง : créancières 0 โหวต
29/11/2010 créa [fr] การออกเสียง : créa 0 โหวต
29/11/2010 côtés [fr] การออกเสียง : côtés 0 โหวต
23/11/2010 tinca [it] การออกเสียง : tinca 0 โหวต
23/11/2010 arrière-petite-nièce [fr] การออกเสียง : arrière-petite-nièce 0 โหวต
23/11/2010 dépravation [fr] การออกเสียง : dépravation 0 โหวต