ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/12/2011 présenté [fr] การออกเสียง : présenté 0 โหวต
24/09/2011 villas [fr] การออกเสียง : villas 0 โหวต
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] การออกเสียง : Jacques Castérède 0 โหวต
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] การออกเสียง : Thierry Bleuze 0 โหวต
24/09/2011 Jaques Blot [fr] การออกเสียง : Jaques Blot 0 โหวต
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] การออกเสียง : Sylvie Delassus 0 โหวต
24/09/2011 groseillier [fr] การออกเสียง : groseillier 0 โหวต
24/09/2011 flamant [fr] การออกเสียง : flamant 0 โหวต
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] การออกเสียง : lionel Bringuier 0 โหวต
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] การออกเสียง : Marcelle Geneste 0 โหวต
23/09/2011 Pouzeratte [fr] การออกเสียง : Pouzeratte 0 โหวต
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] การออกเสียง : Janine Euvrard 0 โหวต
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] การออกเสียง : Frédérique Gueneau 0 โหวต
23/09/2011 Claude Broussy [fr] การออกเสียง : Claude Broussy 0 โหวต
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] การออกเสียง : Colette Ledannois 0 โหวต
23/09/2011 Catherine Clément [fr] การออกเสียง : Catherine Clément 0 โหวต
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] การออกเสียง : Il buio si avvicina 0 โหวต
22/09/2011 Anouchka [fr] การออกเสียง : Anouchka 0 โหวต
22/09/2011 arthroplastie [fr] การออกเสียง : arthroplastie 0 โหวต
22/09/2011 exaucez-nous [fr] การออกเสียง : exaucez-nous 0 โหวต
22/09/2011 s'est aimé [fr] การออกเสียง : s'est aimé 0 โหวต
22/09/2011 Le phytoplancton [fr] การออกเสียง : Le phytoplancton 0 โหวต
22/09/2011 paca [fr] การออกเสียง : paca 0 โหวต
22/09/2011 On peut y aller [fr] การออกเสียง : On peut y aller 0 โหวต
22/09/2011 Joyeux Nouvel An [fr] การออกเสียง : Joyeux Nouvel An 0 โหวต
22/09/2011 cadre rectangulaire [fr] การออกเสียง : cadre rectangulaire 0 โหวต
22/09/2011 mes amis [fr] การออกเสียง : mes amis 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/09/2011 jean roch [fr] การออกเสียง : jean roch 0 โหวต
22/09/2011 Pas une décision [fr] การออกเสียง : Pas une décision 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/09/2011 clairvoyantes [fr] การออกเสียง : clairvoyantes 0 โหวต