ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/05/2015 naturismo [it] การออกเสียง : naturismo 0 โหวต
12/05/2015 pornografia [it] การออกเสียง : pornografia 0 โหวต
12/05/2015 governativo [it] การออกเสียง : governativo 0 โหวต
12/05/2015 approche apophatique [fr] การออกเสียง : approche apophatique 0 โหวต
12/05/2015 Fouqueux [fr] การออกเสียง : Fouqueux 0 โหวต
12/05/2015 formidable paddington [fr] การออกเสียง : formidable paddington 0 โหวต
12/05/2015 laisser compoter [fr] การออกเสียง : laisser compoter 0 โหวต
07/05/2015 Comps-sur-Artuby Gorges du Verdon [fr] การออกเสียง : Comps-sur-Artuby Gorges du Verdon 0 โหวต
07/05/2015 opposition au système [fr] การออกเสียง : opposition au système 0 โหวต
07/05/2015 Le dogme de l’Incarnation [fr] การออกเสียง : Le dogme de l’Incarnation 0 โหวต
07/05/2015 cavernes inexplorées [fr] การออกเสียง : cavernes inexplorées 0 โหวต
07/05/2015 Nous jouons au tennis [fr] การออกเสียง : Nous jouons au tennis 0 โหวต
29/01/2015 des Grandes Tourelles [fr] การออกเสียง : des Grandes Tourelles 0 โหวต
29/01/2015 Montée des Pionniers [fr] การออกเสียง : Montée des Pionniers 0 โหวต
29/01/2015 Solweig [fr] การออกเสียง : Solweig 0 โหวต
29/01/2015 le B.A.-BA [fr] การออกเสียง : le B.A.-BA 0 โหวต
08/12/2014 morphogramme [fr] การออกเสียง : morphogramme 0 โหวต
01/12/2014 Kawaii [fr] การออกเสียง : Kawaii -2 โหวต
16/11/2014 des garçons [fr] การออกเสียง : des garçons 0 โหวต
15/11/2014 traversées [fr] การออกเสียง : traversées 0 โหวต
15/11/2014 inutilisables [fr] การออกเสียง : inutilisables 0 โหวต
15/11/2014 d’infanterie [fr] การออกเสียง : d’infanterie 0 โหวต
15/11/2014 riverains [fr] การออกเสียง : riverains 0 โหวต
15/11/2014 est tenu [fr] การออกเสียง : est tenu 0 โหวต
15/11/2014 maximales [fr] การออกเสียง : maximales 0 โหวต
15/11/2014 Claude Chanel [fr] การออกเสียง : Claude Chanel 0 โหวต
15/11/2014 Villiers-les-Hauts [fr] การออกเสียง : Villiers-les-Hauts 0 โหวต
15/11/2014 Antoine Rabin [fr] การออกเสียง : Antoine Rabin 0 โหวต
15/11/2014 d’intersection [fr] การออกเสียง : d’intersection 1 โหวต
15/11/2014 hors agglomération [fr] การออกเสียง : hors agglomération 0 โหวต