ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] การออกเสียง : Pierre Valdès 0 โหวต
28/05/2015 chandelier [fr] การออกเสียง : chandelier 0 โหวต
19/05/2015 Innsbruck [fr] การออกเสียง : Innsbruck 0 โหวต
19/05/2015 omettre délibérément [fr] การออกเสียง : omettre délibérément 0 โหวต
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] การออกเสียง : diffèrent de ceux-là 0 โหวต
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] การออกเสียง : écritures de type logographique 0 โหวต
19/05/2015 relation transitive [fr] การออกเสียง : relation transitive 0 โหวต
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] การออกเสียง : congruences sur les entiers 0 โหวต
19/05/2015 maximum admissible [fr] การออกเสียง : maximum admissible 0 โหวต
19/05/2015 confirmation du mail [fr] การออกเสียง : confirmation du mail 0 โหวต
19/05/2015 selon les pays [fr] การออกเสียง : selon les pays 0 โหวต
19/05/2015 positions successives [fr] การออกเสียง : positions successives 0 โหวต
19/05/2015 ingénierie [fr] การออกเสียง : ingénierie 1 โหวต
19/05/2015 crépinette [fr] การออกเสียง : crépinette 0 โหวต
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] การออกเสียง : Charlotte Delbo 0 โหวต
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] การออกเสียง : discussions hautes en couleur 0 โหวต
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] การออกเสียง : au particulier comme au professionnel 0 โหวต
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] การออกเสียง : annuaires imprimés 0 โหวต
19/05/2015 regretter par la suite [fr] การออกเสียง : regretter par la suite 0 โหวต
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] การออกเสียง : à moyen et long terme 0 โหวต
19/05/2015 fiches de résumé [fr] การออกเสียง : fiches de résumé 0 โหวต
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] การออกเสียง : l'échec scolaire 0 โหวต
15/05/2015 éco-responsable [fr] การออกเสียง : éco-responsable 0 โหวต
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] การออกเสียง : forêts gérées durablement 0 โหวต
15/05/2015 rassurez [fr] การออกเสียง : rassurez 1 โหวต
15/05/2015 rassures [fr] การออกเสียง : rassures 1 โหวต
15/05/2015 événement [fr] การออกเสียง : événement -1 โหวต
13/05/2015 New-York [fr] การออกเสียง : New-York 0 โหวต
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] การออกเสียง : mesdames et messieurs 0 โหวต
13/05/2015 bacs de collecte [fr] การออกเสียง : bacs de collecte 0 โหวต