ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/05/2015 positions successives [fr] การออกเสียง : positions successives 0 โหวต
19/05/2015 ingénierie [fr] การออกเสียง : ingénierie 0 โหวต
19/05/2015 crépinette [fr] การออกเสียง : crépinette 0 โหวต
19/05/2015 Charlotte Delbo [fr] การออกเสียง : Charlotte Delbo 0 โหวต
19/05/2015 discussions hautes en couleur [fr] การออกเสียง : discussions hautes en couleur 0 โหวต
19/05/2015 au particulier comme au professionnel [fr] การออกเสียง : au particulier comme au professionnel 0 โหวต
19/05/2015 annuaires imprimés [fr] การออกเสียง : annuaires imprimés 0 โหวต
19/05/2015 regretter par la suite [fr] การออกเสียง : regretter par la suite 0 โหวต
19/05/2015 à moyen et long terme [fr] การออกเสียง : à moyen et long terme 0 โหวต
19/05/2015 fiches de résumé [fr] การออกเสียง : fiches de résumé 0 โหวต
19/05/2015 l'échec scolaire [fr] การออกเสียง : l'échec scolaire 0 โหวต
15/05/2015 éco-responsable [fr] การออกเสียง : éco-responsable 0 โหวต
15/05/2015 forêts gérées durablement [fr] การออกเสียง : forêts gérées durablement 0 โหวต
15/05/2015 rassurez [fr] การออกเสียง : rassurez 1 โหวต
15/05/2015 rassures [fr] การออกเสียง : rassures 1 โหวต
15/05/2015 événement [fr] การออกเสียง : événement -1 โหวต
13/05/2015 New-York [fr] การออกเสียง : New-York 0 โหวต
13/05/2015 mesdames et messieurs [fr] การออกเสียง : mesdames et messieurs 0 โหวต
13/05/2015 bacs de collecte [fr] การออกเสียง : bacs de collecte 0 โหวต
13/05/2015 égal à la somme [fr] การออกเสียง : égal à la somme 0 โหวต
13/05/2015 être introduite par [fr] การออกเสียง : être introduite par 0 โหวต
13/05/2015 être plus réduit [fr] การออกเสียง : être plus réduit 0 โหวต
13/05/2015 au-delà du [fr] การออกเสียง : au-delà du 0 โหวต
13/05/2015 définir certaines règles [fr] การออกเสียง : définir certaines règles 0 โหวต
13/05/2015 juxtaposition de lettres [fr] การออกเสียง : juxtaposition de lettres 0 โหวต
13/05/2015 sans indication supplémentaire [fr] การออกเสียง : sans indication supplémentaire 0 โหวต
13/05/2015 espaces contigus [fr] การออกเสียง : espaces contigus 0 โหวต
13/05/2015 cadrans solaires [fr] การออกเสียง : cadrans solaires 0 โหวต
13/05/2015 C'est le cas [fr] การออกเสียง : C'est le cas 0 โหวต
13/05/2015 À nous de jouer ! [fr] การออกเสียง : À nous de jouer ! 0 โหวต