ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/08/2010 terroristes [fr] การออกเสียง : terroristes 0 โหวต
17/08/2010 textiles [fr] การออกเสียง : textiles 0 โหวต
17/08/2010 thématiques [fr] การออกเสียง : thématiques 0 โหวต
17/08/2010 Rue de Bellechasse [fr] การออกเสียง : Rue de Bellechasse 0 โหวต
17/08/2010 théâtrales [fr] การออกเสียง : théâtrales 0 โหวต
16/08/2010 unanimité [fr] การออกเสียง : unanimité 0 โหวต
16/08/2010 ukrainiens [fr] การออกเสียง : ukrainiens 0 โหวต
16/08/2010 ukrainiennes [fr] การออกเสียง : ukrainiennes 0 โหวต
16/08/2010 trouvailles [fr] การออกเสียง : trouvailles 0 โหวต
16/08/2010 troupes [fr] การออกเสียง : troupes 0 โหวต
16/08/2010 trolleybus [fr] การออกเสียง : trolleybus 0 โหวต
16/08/2010 veut [fr] การออกเสียง : veut -1 โหวต
16/08/2010 viendrait [fr] การออกเสียง : viendrait 0 โหวต
16/08/2010 cuire à blanc [fr] การออกเสียง : cuire à blanc 0 โหวต
16/08/2010 vitres [fr] การออกเสียง : vitres 0 โหวต
16/08/2010 voulaient [fr] การออกเสียง : voulaient 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/08/2010 vont [fr] การออกเสียง : vont 0 โหวต
16/08/2010 votes [fr] การออกเสียง : votes 0 โหวต
16/08/2010 vole [fr] การออกเสียง : vole 2 โหวต
16/08/2010 volé [fr] การออกเสียง : volé 0 โหวต
16/08/2010 volontés [fr] การออกเสียง : volontés 0 โหวต
16/08/2010 vivants [fr] การออกเสียง : vivants 0 โหวต
16/08/2010 vivantes [fr] การออกเสียง : vivantes 0 โหวต
16/08/2010 vivante [fr] การออกเสียง : vivante 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/08/2010 vitro [fr] การออกเสียง : vitro 0 โหวต
16/08/2010 viendront [fr] การออกเสียง : viendront -1 โหวต
16/08/2010 visait [fr] การออกเสียง : visait 0 โหวต
16/08/2010 visant [fr] การออกเสียง : visant 0 โหวต
16/08/2010 visas [fr] การออกเสียง : visas 0 โหวต
16/08/2010 vise [fr] การออกเสียง : vise 0 โหวต