ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/10/2010 fréquentés [fr] การออกเสียง : fréquentés 0 โหวต
26/10/2010 fréquences [fr] การออกเสียง : fréquences 0 โหวต
26/10/2010 frappées [fr] การออกเสียง : frappées 0 โหวต
26/10/2010 ferroviaires [fr] การออกเสียง : ferroviaires 0 โหวต
26/10/2010 fidéliser [fr] การออกเสียง : fidéliser 0 โหวต
26/10/2010 fixées [fr] การออกเสียง : fixées 0 โหวต
26/10/2010 fixée [fr] การออกเสียง : fixée 0 โหวต
26/10/2010 fixé [fr] การออกเสียง : fixé 0 โหวต
26/10/2010 à pas de géant [fr] การออกเสียง : à pas de géant 0 โหวต
26/10/2010 locution adjective [fr] การออกเสียง : locution adjective 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/10/2010 qui s'appellent [fr] การออกเสียง : qui s'appellent 0 โหวต
26/10/2010 Éclairs sur l'au-delà [fr] การออกเสียง : Éclairs sur l'au-delà 0 โหวต
02/10/2010 punteggiare [it] การออกเสียง : punteggiare 0 โหวต
24/09/2010 immédiates [fr] การออกเสียง : immédiates 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/09/2010 importantes [fr] การออกเสียง : importantes 0 โหวต
24/09/2010 paquebot [fr] การออกเสียง : paquebot 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/08/2010 te [fr] การออกเสียง : te 0 โหวต
23/08/2010 Mexès [fr] การออกเสียง : Mexès 0 โหวต
23/08/2010 Qu'est-ce qu'il a? [fr] การออกเสียง : Qu'est-ce qu'il a? 0 โหวต
22/08/2010 bazooka [fr] การออกเสียง : bazooka 0 โหวต
22/08/2010 brouillamini [fr] การออกเสียง : brouillamini 0 โหวต
22/08/2010 catégoriquement [fr] การออกเสียง : catégoriquement 0 โหวต
22/08/2010 designer [fr] การออกเสียง : designer 1 โหวต
22/08/2010 dame de pique [fr] การออกเสียง : dame de pique 0 โหวต
22/08/2010 dessus-de-lit [fr] การออกเสียง : dessus-de-lit 0 โหวต
22/08/2010 dessous-de-table [fr] การออกเสียง : dessous-de-table 0 โหวต
22/08/2010 égoïsme [fr] การออกเสียง : égoïsme 0 โหวต
22/08/2010 frémissement [fr] การออกเสียง : frémissement 0 โหวต
22/08/2010 feu ! [fr] การออกเสียง : feu ! 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/08/2010 Technologie [fr] การออกเสียง : Technologie 2 โหวต