ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/05/2017 chuchotèrent [fr] การออกเสียง : chuchotèrent 0 โหวต
16/05/2017 faire marche arrière [fr] การออกเสียง : faire marche arrière 0 โหวต
16/05/2017 fermement décidé [fr] การออกเสียง : fermement décidé 0 โหวต
16/05/2017 siciliens [fr] การออกเสียง : siciliens 0 โหวต
13/03/2017 chanvre [fr] การออกเสียง : chanvre 0 โหวต
07/03/2017 et en la poussant [fr] การออกเสียง : et en la poussant 0 โหวต
07/03/2017 des troncs [fr] การออกเสียง : des troncs 0 โหวต
07/03/2017 proteggere [it] การออกเสียง : proteggere 1 โหวต
07/03/2017 les dolmens [fr] การออกเสียง : les dolmens 0 โหวต
27/01/2016 les hauteurs [fr] การออกเสียง : les hauteurs 0 โหวต
27/01/2016 hauteurs [fr] การออกเสียง : hauteurs 0 โหวต
27/01/2016 des incas [fr] การออกเสียง : des incas 0 โหวต
27/01/2016 le bruit court que [fr] การออกเสียง : le bruit court que 0 โหวต
27/01/2016 à ras bord [fr] การออกเสียง : à ras bord 0 โหวต
27/01/2016 hip-hop [fr] การออกเสียง : hip-hop 0 โหวต
27/01/2016 œil globuleux [fr] การออกเสียง : œil globuleux 0 โหวต
28/05/2015 tamil [fr] การออกเสียง : tamil 0 โหวต
28/05/2015 c’est mon Jules [fr] การออกเสียง : c’est mon Jules 0 โหวต
28/05/2015 à force de coups [fr] การออกเสียง : à force de coups 0 โหวต
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] การออกเสียง : Pierre Valdès 0 โหวต
28/05/2015 chandelier [fr] การออกเสียง : chandelier 0 โหวต
19/05/2015 Innsbruck [fr] การออกเสียง : Innsbruck 0 โหวต
19/05/2015 omettre délibérément [fr] การออกเสียง : omettre délibérément 0 โหวต
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] การออกเสียง : diffèrent de ceux-là 0 โหวต
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] การออกเสียง : écritures de type logographique 0 โหวต
19/05/2015 relation transitive [fr] การออกเสียง : relation transitive 0 โหวต
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] การออกเสียง : congruences sur les entiers 0 โหวต
19/05/2015 maximum admissible [fr] การออกเสียง : maximum admissible 0 โหวต
19/05/2015 confirmation du mail [fr] การออกเสียง : confirmation du mail 0 โหวต
19/05/2015 selon les pays [fr] การออกเสียง : selon les pays 0 โหวต