ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/05/2017 chuchotèrent [fr] การออกเสียงคำว่า chuchotèrent คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2017 faire marche arrière [fr] การออกเสียงคำว่า faire marche arrière คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2017 fermement décidé [fr] การออกเสียงคำว่า fermement décidé คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/05/2017 siciliens [fr] การออกเสียงคำว่า siciliens คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/03/2017 chanvre [fr] การออกเสียงคำว่า chanvre คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2017 et en la poussant [fr] การออกเสียงคำว่า et en la poussant คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2017 des sortes de rails démontables [fr] การออกเสียงคำว่า des sortes de rails démontables คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2017 des troncs [fr] การออกเสียงคำว่า des troncs คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2017 proteggere [it] การออกเสียงคำว่า proteggere คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2017 les dolmens [fr] การออกเสียงคำว่า les dolmens คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2016 les hauteurs [fr] การออกเสียงคำว่า les hauteurs คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2016 hauteurs [fr] การออกเสียงคำว่า hauteurs คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2016 des incas [fr] การออกเสียงคำว่า des incas คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2016 le bruit court que [fr] การออกเสียงคำว่า le bruit court que คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2016 à ras bord [fr] การออกเสียงคำว่า à ras bord คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2016 hip-hop [fr] การออกเสียงคำว่า hip-hop คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2016 œil globuleux [fr] การออกเสียงคำว่า œil globuleux คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Tamil [fr] การออกเสียงคำว่า Tamil คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 c’est mon Jules [fr] การออกเสียงคำว่า c’est mon Jules คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 à force de coups [fr] การออกเสียงคำว่า à force de coups คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] การออกเสียงคำว่า Pierre Valdès คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/05/2015 chandelier [fr] การออกเสียงคำว่า chandelier คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2015 Innsbruck [fr] การออกเสียงคำว่า Innsbruck คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2015 omettre délibérément [fr] การออกเสียงคำว่า omettre délibérément คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] การออกเสียงคำว่า diffèrent de ceux-là คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] การออกเสียงคำว่า écritures de type logographique คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2015 relation transitive [fr] การออกเสียงคำว่า relation transitive คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] การออกเสียงคำว่า congruences sur les entiers คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2015 maximum admissible [fr] การออกเสียงคำว่า maximum admissible คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/05/2015 confirmation du mail [fr] การออกเสียงคำว่า confirmation du mail คะแนนโหวต 0 คะแนน