ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/05/2017 chuchotèrent [fr] chuchotèrent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2017 faire marche arrière [fr] faire marche arrière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2017 fermement décidé [fr] fermement décidé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/05/2017 siciliens [fr] siciliens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/03/2017 chanvre [fr] chanvre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2017 et en la poussant [fr] et en la poussant การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2017 des sortes de rails démontables [fr] des sortes de rails démontables การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2017 des troncs [fr] des troncs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2017 proteggere [it] proteggere การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2017 les dolmens [fr] les dolmens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2016 les hauteurs [fr] les hauteurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2016 hauteurs [fr] hauteurs การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2016 des incas [fr] des incas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2016 le bruit court que [fr] le bruit court que การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2016 à ras bord [fr] à ras bord การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2016 hip-hop [fr] hip-hop การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2016 œil globuleux [fr] œil globuleux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Tamil [fr] Tamil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 c’est mon Jules [fr] c’est mon Jules การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 à force de coups [fr] à force de coups การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 Pierre Valdès [fr] Pierre Valdès การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/05/2015 chandelier [fr] chandelier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 Innsbruck [fr] Innsbruck การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 omettre délibérément [fr] omettre délibérément การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 diffèrent de ceux-là [fr] diffèrent de ceux-là การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 écritures de type logographique [fr] écritures de type logographique การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 relation transitive [fr] relation transitive การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 congruences sur les entiers [fr] congruences sur les entiers การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 maximum admissible [fr] maximum admissible การออกเสียง 0คะแนนโหวต
19/05/2015 confirmation du mail [fr] confirmation du mail การออกเสียง 0คะแนนโหวต