ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/04/2013 camperone [it] การออกเสียง : camperone 0 โหวต
14/04/2013 autocritica [it] การออกเสียง : autocritica 0 โหวต
14/04/2013 audacissimi [it] การออกเสียง : audacissimi 0 โหวต
14/04/2013 avresti [it] การออกเสียง : avresti 0 โหวต
14/04/2013 autofficina [it] การออกเสียง : autofficina 0 โหวต
14/04/2013 Auditel [it] การออกเสียง : Auditel 0 โหวต
14/04/2013 autoadesivo [it] การออกเสียง : autoadesivo 0 โหวต
14/04/2013 autodidatta [it] การออกเสียง : autodidatta 0 โหวต
01/06/2011 Referendum [it] การออกเสียง : Referendum 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 coccola [it] การออกเสียง : coccola 0 โหวต
05/03/2010 pisello [it] การออกเสียง : pisello 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 cacca [it] การออกเสียง : cacca 0 โหวต
05/03/2010 stronzo [it] การออกเสียง : stronzo 2 โหวต
05/03/2010 vaffanculo [it] การออกเสียง : vaffanculo 12 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 abbraccio [it] การออกเสียง : abbraccio 0 โหวต
05/03/2010 cordiali saluti [it] การออกเสียง : cordiali saluti 0 โหวต
05/03/2010 Paola [it] การออกเสียง : Paola 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 bagascia [it] การออกเสียง : bagascia 0 โหวต
05/03/2010 Culattoni [it] การออกเสียง : Culattoni 0 โหวต
05/03/2010 Porca troia [it] การออกเสียง : Porca troia 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 telecronaca [it] การออกเสียง : telecronaca 0 โหวต
05/03/2010 orto [it] การออกเสียง : orto 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด