ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
14/04/2013 camperone [it] การออกเสียงคำว่า camperone คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2013 autocritica [it] การออกเสียงคำว่า autocritica คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2013 audacissimi [it] การออกเสียงคำว่า audacissimi คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2013 avresti [it] การออกเสียงคำว่า avresti คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2013 autofficina [it] การออกเสียงคำว่า autofficina คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2013 Auditel [it] การออกเสียงคำว่า Auditel คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2013 autoadesivo [it] การออกเสียงคำว่า autoadesivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/04/2013 autodidatta [it] การออกเสียงคำว่า autodidatta คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/06/2011 Referendum [it] การออกเสียงคำว่า Referendum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 coccola [it] การออกเสียงคำว่า coccola คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2010 pisello [it] การออกเสียงคำว่า pisello คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 cacca [it] การออกเสียงคำว่า cacca คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2010 stronzo [it] การออกเสียงคำว่า stronzo คะแนนโหวต 1 คะแนน
05/03/2010 vaffanculo [it] การออกเสียงคำว่า vaffanculo คะแนนโหวต 12 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 abbraccio [it] การออกเสียงคำว่า abbraccio คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2010 cordiali saluti [it] การออกเสียงคำว่า cordiali saluti คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2010 Paola [it] การออกเสียงคำว่า Paola คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 bagascia [it] การออกเสียงคำว่า bagascia คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2010 Culattoni [it] การออกเสียงคำว่า Culattoni คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2010 Porca troia [it] การออกเสียงคำว่า Porca troia คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/03/2010 telecronaca [it] การออกเสียงคำว่า telecronaca คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/03/2010 orto [it] การออกเสียงคำว่า orto คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด