ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/06/2012 performative [en] การออกเสียงคำว่า performative คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2012 terminals [en] การออกเสียงคำว่า terminals คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2012 luxuries [en] การออกเสียงคำว่า luxuries คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2012 necessities [en] การออกเสียงคำว่า necessities คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2012 messed up [en] การออกเสียงคำว่า messed up คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/06/2012 thirty-first [en] การออกเสียงคำว่า thirty-first คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/06/2012 intimidated [en] การออกเสียงคำว่า intimidated คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/06/2012 Mt Hamilton [en] การออกเสียงคำว่า Mt Hamilton คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/06/2012 restating [en] การออกเสียงคำว่า restating คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/06/2012 saute [en] การออกเสียงคำว่า saute คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/06/2012 society [en] การออกเสียงคำว่า society คะแนนโหวต 3 คะแนน
23/06/2012 pure [en] การออกเสียงคำว่า pure คะแนนโหวต 2 คะแนน
23/06/2012 falcon [en] การออกเสียงคำว่า falcon คะแนนโหวต 4 คะแนน
23/06/2012 Monarchs [en] การออกเสียงคำว่า Monarchs คะแนนโหวต 0 คะแนน