ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/06/2012 performative [en] performative การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2012 terminals [en] terminals การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2012 luxuries [en] luxuries การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2012 necessities [en] necessities การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2012 messed up [en] messed up การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/06/2012 thirty-first [en] thirty-first การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/06/2012 intimidated [en] intimidated การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/06/2012 Mt Hamilton [en] Mt Hamilton การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/06/2012 restating [en] restating การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
23/06/2012 saute [en] saute การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/06/2012 society [en] society การออกเสียง 3คะแนนโหวต
23/06/2012 pure [en] pure การออกเสียง 2คะแนนโหวต
23/06/2012 falcon [en] falcon การออกเสียง 3คะแนนโหวต
23/06/2012 Monarchs [en] Monarchs การออกเสียง 0คะแนนโหวต