ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/10/2008 Índia [pt] การออกเสียง : Índia 0 โหวต
06/10/2008 apuração [pt] การออกเสียง : apuração 0 โหวต
06/10/2008 apurar [pt] การออกเสียง : apurar 0 โหวต
06/10/2008 Fernando Gabeira [pt] การออกเสียง : Fernando Gabeira 0 โหวต
06/10/2008 João Saldanha [pt] การออกเสียง : João Saldanha 0 โหวต
06/10/2008 alocúrtico [pt] การออกเสียง : alocúrtico 0 โหวต
05/10/2008 alocupreída [pt] การออกเสียง : alocupreída 0 โหวต
05/10/2008 aloctônico [pt] การออกเสียง : aloctônico 0 โหวต
05/10/2008 aloctonia [pt] การออกเสียง : aloctonia 0 โหวต
05/10/2008 alóctone [pt] การออกเสียง : alóctone 0 โหวต
04/10/2008 alocromo [pt] การออกเสียง : alocromo 0 โหวต
04/10/2008 alocromístico [pt] การออกเสียง : alocromístico 0 โหวต
04/10/2008 alocromismo [pt] การออกเสียง : alocromismo 0 โหวต
04/10/2008 alocromático [pt] การออกเสียง : alocromático 0 โหวต
04/10/2008 alocromatia [pt] การออกเสียง : alocromatia 0 โหวต
03/10/2008 cartilha [pt] การออกเสียง : cartilha 0 โหวต
03/10/2008 carcará [pt] การออกเสียง : carcará 0 โหวต
03/10/2008 guri [pt] การออกเสียง : guri 0 โหวต
01/10/2008 alocromasia [pt] การออกเสียง : alocromasia 0 โหวต
01/10/2008 alocroítico [pt] การออกเสียง : alocroítico 0 โหวต
01/10/2008 alparqueiro [pt] การออกเสียง : alparqueiro 0 โหวต
01/10/2008 alpargateria [pt] การออกเสียง : alpargateria 0 โหวต
01/10/2008 alpargateiro [pt] การออกเสียง : alpargateiro 0 โหวต
01/10/2008 alpargate [pt] การออกเสียง : alpargate 0 โหวต
01/10/2008 alpargataria [pt] การออกเสียง : alpargataria 0 โหวต
30/09/2008 madrugada [pt] การออกเสียง : madrugada 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/09/2008 rinoceronte [pt] การออกเสียง : rinoceronte 0 โหวต
30/09/2008 alfabeto [pt] การออกเสียง : alfabeto 0 โหวต
30/09/2008 Olinda [pt] การออกเสียง : Olinda 0 โหวต
30/09/2008 Macapá [pt] การออกเสียง : Macapá 0 โหวต