ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/10/2012 Cabrilho [pt] การออกเสียง : Cabrilho 0 โหวต
18/10/2012 agonística [pt] การออกเสียง : agonística 0 โหวต
18/10/2012 trompear [pt] การออกเสียง : trompear 0 โหวต
18/10/2012 hierológico [pt] การออกเสียง : hierológico 0 โหวต
18/10/2012 peonada [pt] การออกเสียง : peonada 0 โหวต
18/10/2012 interfoliação [pt] การออกเสียง : interfoliação 0 โหวต
18/10/2012 ósmio [pt] การออกเสียง : ósmio 0 โหวต
18/10/2012 esquizotímico [pt] การออกเสียง : esquizotímico 0 โหวต
18/10/2012 dispersador [pt] การออกเสียง : dispersador 0 โหวต
18/10/2012 blazer [pt] การออกเสียง : blazer 0 โหวต
18/10/2012 larguear [pt] การออกเสียง : larguear 0 โหวต
18/10/2012 iodopovidona [pt] การออกเสียง : iodopovidona 0 โหวต
18/10/2012 negro [pt] การออกเสียง : negro 0 โหวต
18/10/2012 cúrio [pt] การออกเสียง : cúrio 0 โหวต
18/10/2012 gálio [pt] การออกเสียง : gálio 0 โหวต
18/10/2012 copernício [pt] การออกเสียง : copernício 0 โหวต
18/10/2012 morte [pt] การออกเสียง : morte -1 โหวต
18/10/2012 diferente [pt] การออกเสียง : diferente 1 โหวต
18/10/2012 Navegação [pt] การออกเสียง : Navegação 0 โหวต
18/10/2012 interfibrilar [pt] การออกเสียง : interfibrilar 0 โหวต
18/10/2012 mílite [pt] การออกเสียง : mílite 0 โหวต
18/10/2012 Anderson Silva [pt] การออกเสียง : Anderson Silva 0 โหวต
18/10/2012 perpetrar [pt] การออกเสียง : perpetrar 0 โหวต
18/10/2012 escândio [pt] การออกเสียง : escândio 0 โหวต
18/10/2012 perpetração [pt] การออกเสียง : perpetração 0 โหวต
18/10/2012 irídio [pt] การออกเสียง : irídio 0 โหวต
18/10/2012 frâncio [pt] การออกเสียง : frâncio 0 โหวต
18/10/2012 krípton [pt] การออกเสียง : krípton 0 โหวต
18/10/2012 crómo [pt] การออกเสียง : crómo 0 โหวต
18/10/2012 hierográfico [pt] การออกเสียง : hierográfico 0 โหวต