ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/12/2009 Nightwish [en] Nightwish การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/12/2009 Sloane [en] Sloane การออกเสียง -1คะแนนโหวต
15/12/2009 McLean [en] McLean การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/12/2009 McInerney [en] McInerney การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/12/2009 Bickerstaff [en] Bickerstaff การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2009 Jerker [en] Jerker การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2009 Gareth Coughlan [en] Gareth Coughlan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/12/2009 Padraig Amond [en] Padraig Amond การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2009 Faherty [en] Faherty การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
15/12/2009 spur [en] spur การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/12/2009 lumpish [en] lumpish การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2009 pushover (noun) [en] pushover (noun) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/12/2009 all alone [en] all alone การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 Northern Ireland [en] Northern Ireland การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/12/2009 Gloucester [en] Gloucester การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 Pemigewasset River [en] Pemigewasset River การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 route [en] route การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 Lake Waukewan [en] Lake Waukewan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 Lake Winnisquam [en] Lake Winnisquam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 Lake Winnipesaukee [en] Lake Winnipesaukee การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Swampscott [en] Swampscott การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Mount Wachusett [en] Mount Wachusett การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Hyannis [en] Hyannis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2009 Cuttyhunk Island [en] Cuttyhunk Island การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Chicopee [en] Chicopee การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Cohasset [en] Cohasset การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Chappaquiddick Island [en] Chappaquiddick Island การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Acushnet [en] Acushnet การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Natick [en] Natick การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/12/2009 Passamaquoddy [en] Passamaquoddy การออกเสียง 0คะแนนโหวต