ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/12/2009 Nightwish [en] การออกเสียงคำว่า Nightwish คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/12/2009 Sloane [en] การออกเสียงคำว่า Sloane คะแนนโหวต -1 คะแนน
15/12/2009 McLean [en] การออกเสียงคำว่า McLean คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/12/2009 McInerney [en] การออกเสียงคำว่า McInerney คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/12/2009 Bickerstaff [en] การออกเสียงคำว่า Bickerstaff คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2009 Jerker [en] การออกเสียงคำว่า Jerker คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2009 Gareth Coughlan [en] การออกเสียงคำว่า Gareth Coughlan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/12/2009 Padraig Amond [en] การออกเสียงคำว่า Padraig Amond คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2009 Faherty [en] การออกเสียงคำว่า Faherty คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/12/2009 spur [en] การออกเสียงคำว่า spur คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/12/2009 lumpish [en] การออกเสียงคำว่า lumpish คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2009 pushover (noun) [en] การออกเสียงคำว่า pushover (noun) คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/12/2009 all alone [en] การออกเสียงคำว่า all alone คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 Northern Ireland [en] การออกเสียงคำว่า Northern Ireland คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/12/2009 Gloucester [en] การออกเสียงคำว่า Gloucester คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 Pemigewasset River [en] การออกเสียงคำว่า Pemigewasset River คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 route [en] การออกเสียงคำว่า route คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 Lake Waukewan [en] การออกเสียงคำว่า Lake Waukewan คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 Lake Winnisquam [en] การออกเสียงคำว่า Lake Winnisquam คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 Lake Winnipesaukee [en] การออกเสียงคำว่า Lake Winnipesaukee คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Swampscott [en] การออกเสียงคำว่า Swampscott คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Mount Wachusett [en] การออกเสียงคำว่า Mount Wachusett คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Hyannis [en] การออกเสียงคำว่า Hyannis คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2009 Cuttyhunk Island [en] การออกเสียงคำว่า Cuttyhunk Island คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Chicopee [en] การออกเสียงคำว่า Chicopee คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Cohasset [en] การออกเสียงคำว่า Cohasset คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Chappaquiddick Island [en] การออกเสียงคำว่า Chappaquiddick Island คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Acushnet [en] การออกเสียงคำว่า Acushnet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Natick [en] การออกเสียงคำว่า Natick คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/12/2009 Passamaquoddy [en] การออกเสียงคำว่า Passamaquoddy คะแนนโหวต 0 คะแนน