ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/01/2011 hello [en] การออกเสียงคำว่า hello คะแนนโหวต 0 คะแนน