ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/04/2008 Barbie [en] การออกเสียงคำว่า Barbie คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 sawubona [zu] การออกเสียงคำว่า sawubona คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/04/2008 phthisis [en] การออกเสียงคำว่า phthisis คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/04/2008 deprecated [en] การออกเสียงคำว่า deprecated คะแนนโหวต 0 คะแนน