ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2010 片仮名 [ja] การออกเสียงคำว่า 片仮名 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 有利 [ja] การออกเสียงคำว่า 有利 คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 何らか [ja] การออกเสียงคำว่า 何らか คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 shuriken [ja] การออกเสียงคำว่า shuriken คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2010 tsukemono [ja] การออกเสียงคำว่า tsukemono คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/03/2010 jokichi [ja] การออกเสียงคำว่า jokichi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 sachi [ja] การออกเสียงคำว่า sachi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 [ja] การออกเสียงคำว่า 又 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 先ず [ja] การออกเสียงคำว่า 先ず คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 先に [ja] การออกเสียงคำว่า 先に คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 Kunihiko Takeda [ja] การออกเสียงคำว่า Kunihiko Takeda คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 月の子供 [ja] การออกเสียงคำว่า 月の子供 คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 とく [ja] การออกเสียงคำว่า とく คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 ひとつの [ja] การออกเสียงคำว่า ひとつの คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 kokoro [ja] การออกเสียงคำว่า kokoro คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 kuroi [ja] การออกเสียงคำว่า kuroi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 kaiseki [ja] การออกเสียงคำว่า kaiseki คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 akari [ja] การออกเสียงคำว่า akari คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 Dozo [ja] การออกเสียงคำว่า Dozo คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 どうもありがとう [ja] การออกเสียงคำว่า どうもありがとう คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 sessha [ja] การออกเสียงคำว่า sessha คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 gomen [ja] การออกเสียงคำว่า gomen คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 みょうちょう [ja] การออกเสียงคำว่า みょうちょう คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 yuri [ja] การออกเสียงคำว่า yuri คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 doujin [ja] การออกเสียงคำว่า doujin คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 okaeri [ja] การออกเสียงคำว่า okaeri คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 Tadaima [ja] การออกเสียงคำว่า Tadaima คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 youkai [ja] การออกเสียงคำว่า youkai คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/03/2010 よろしくおねがいします [ja] การออกเสียงคำว่า よろしくおねがいします คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/03/2010 無上命法 [ja] การออกเสียงคำว่า 無上命法 คะแนนโหวต 0 คะแนน