ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/03/2010 片仮名 [ja] 片仮名 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2010 有利 [ja] 有利 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2010 何らか [ja] 何らか การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2010 shuriken [ja] shuriken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2010 tsukemono [ja] tsukemono การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/03/2010 jokichi [ja] jokichi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 sachi [ja] sachi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 [ja] 又 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 先ず [ja] 先ず การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 先に [ja] 先に การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 Kunihiko Takeda [ja] Kunihiko Takeda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 月の子供 [ja] 月の子供 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 とく [ja] とく การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 ひとつの [ja] ひとつの การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 kokoro [ja] kokoro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 kuroi [ja] kuroi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 kaiseki [ja] kaiseki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 akari [ja] akari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 Dozo [ja] Dozo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 どうもありがとう [ja] どうもありがとう การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 伝説の白いトラ [ja] 伝説の白いトラ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 sessha [ja] sessha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 gomen [ja] gomen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 みょうちょう [ja] みょうちょう การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 yuri [ja] yuri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 doujin [ja] doujin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 okaeri [ja] okaeri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 Tadaima [ja] Tadaima การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 youkai [ja] youkai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/03/2010 よろしくおねがいします [ja] よろしくおねがいします การออกเสียง -1คะแนนโหวต