ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/05/2009 بي امضا [fa] การออกเสียงคำว่า بي امضا คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 عكس العمل [fa] การออกเสียงคำว่า عكس العمل คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 تطبيق كردن [fa] การออกเสียงคำว่า تطبيق كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 به درد خوردن [fa] การออกเสียงคำว่า به درد خوردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 توي روي كسي ايستادن [fa] การออกเสียงคำว่า توي روي كسي ايستادن คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 زبان درازي كردن [fa] การออกเสียงคำว่า زبان درازي كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 جوابگو بودن [fa] การออกเสียงคำว่า جوابگو بودن คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 تاوان [fa] การออกเสียงคำว่า تاوان คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 رقيب [fa] การออกเสียงคำว่า رقيب คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 نياكان [fa] การออกเสียงคำว่า نياكان คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 قابل جواب [fa] การออกเสียงคำว่า قابل جواب คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 از مد افتاده [fa] การออกเสียงคำว่า از مد افتاده คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 پيش از تولد [fa] การออกเสียงคำว่า پيش از تولد คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 نظم و نثر [fa] การออกเสียงคำว่า نظم و نثر คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 پر شور وحال [fa] การออกเสียงคำว่า پر شور وحال คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 انسان نما [fa] การออกเสียงคำว่า انسان نما คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 مردم شناس [fa] การออกเสียงคำว่า مردم شناس คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 انسان شناس [fa] การออกเสียงคำว่า انسان شناس คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 آدم نما [fa] การออกเสียงคำว่า آدم نما คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 سياه زخم [fa] การออกเสียงคำว่า سياه زخم คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 جُنگ [fa] การออกเสียงคำว่า جُنگ คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/05/2009 گلچين ادبي [fa] การออกเสียงคำว่า گلچين ادبي คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 عهد دقيانوس [fa] การออกเสียงคำว่า عهد دقيانوس คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 سرود مذهبي [fa] การออกเสียงคำว่า سرود مذهبي คะแนนโหวต -1 คะแนน
27/05/2009 سالن انتظار [fa] การออกเสียงคำว่า سالن انتظار คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 شاخك [fa] การออกเสียงคำว่า شاخك คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 پيشين [fa] การออกเสียงคำว่า پيشين คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 مقدّم [fa] การออกเสียงคำว่า مقدّم คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/05/2009 مخالفت كسي را بر انگيختن [fa] การออกเสียงคำว่า مخالفت كسي را بر انگيختن คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/05/2009 مخالفت آميز [fa] การออกเสียงคำว่า مخالفت آميز คะแนนโหวต 0 คะแนน