ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
27/05/2009 بي امضا [fa] بي امضا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 عكس العمل [fa] عكس العمل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 تطبيق كردن [fa] تطبيق كردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 به درد خوردن [fa] به درد خوردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 توي روي كسي ايستادن [fa] توي روي كسي ايستادن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 زبان درازي كردن [fa] زبان درازي كردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 جوابگو بودن [fa] جوابگو بودن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 تاوان [fa] تاوان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 رقيب [fa] رقيب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 نياكان [fa] نياكان การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 قابل جواب [fa] قابل جواب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 از مد افتاده [fa] از مد افتاده การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 پيش از تولد [fa] پيش از تولد การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 نظم و نثر [fa] نظم و نثر การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 پر شور وحال [fa] پر شور وحال การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 انسان نما [fa] انسان نما การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 مردم شناس [fa] مردم شناس การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 انسان شناس [fa] انسان شناس การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 آدم نما [fa] آدم نما การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 سياه زخم [fa] سياه زخم การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 جُنگ [fa] جُنگ การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/05/2009 گلچين ادبي [fa] گلچين ادبي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 عهد دقيانوس [fa] عهد دقيانوس การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 سرود مذهبي [fa] سرود مذهبي การออกเสียง -1คะแนนโหวต
27/05/2009 سالن انتظار [fa] سالن انتظار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 شاخك [fa] شاخك การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 پيشين [fa] پيشين การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 مقدّم [fa] مقدّم การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
27/05/2009 مخالفت كسي را بر انگيختن [fa] مخالفت كسي را بر انگيختن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/05/2009 مخالفت آميز [fa] مخالفت آميز การออกเสียง 0คะแนนโหวต