ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
16/11/2012 sure [en] การออกเสียงคำว่า sure คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2012 piety [en] การออกเสียงคำว่า piety คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2012 Norwegian [en] การออกเสียงคำว่า Norwegian คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2012 aquarium [en] การออกเสียงคำว่า aquarium คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2012 rain [en] การออกเสียงคำว่า rain คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2012 ego [en] การออกเสียงคำว่า ego คะแนนโหวต -1 คะแนน
16/11/2012 understand [en] การออกเสียงคำว่า understand คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/11/2012 book [en] การออกเสียงคำว่า book คะแนนโหวต -2 คะแนน
16/11/2012 invalidly [en] การออกเสียงคำว่า invalidly คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2012 low-fat [en] การออกเสียงคำว่า low-fat คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/11/2012 defragmentation [en] การออกเสียงคำว่า defragmentation คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด