ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/11/2012 sure [en] sure การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2012 piety [en] piety การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2012 Norwegian [en] Norwegian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2012 aquarium [en] aquarium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2012 rain [en] rain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2012 ego [en] ego การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/11/2012 understand [en] understand การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/11/2012 book [en] book การออกเสียง -1คะแนนโหวต
16/11/2012 invalidly [en] invalidly การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2012 low-fat [en] low-fat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/11/2012 defragmentation [en] defragmentation การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด