ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/04/2012 śledź [pl] การออกเสียงคำว่า śledź คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 Strzeleczki [pl] การออกเสียงคำว่า Strzeleczki คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 brulion [pl] การออกเสียงคำว่า brulion คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 Radymno [pl] การออกเสียงคำว่า Radymno คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 zintegrowany [pl] การออกเสียงคำว่า zintegrowany คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 modliszka [pl] การออกเสียงคำว่า modliszka คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 mutacja [pl] การออกเสียงคำว่า mutacja คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 wyprysk [pl] การออกเสียงคำว่า wyprysk คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 pekao [pln] การออกเสียงคำว่า pekao คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 Staszek [pl] การออกเสียงคำว่า Staszek คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 Stanisław [pl] การออกเสียงคำว่า Stanisław คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/04/2012 chrząszcz [pl] การออกเสียงคำว่า chrząszcz คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/01/2012 lapeta [pl] การออกเสียงคำว่า lapeta คะแนนโหวต 0 คะแนน