ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
01/04/2013 Bundesliga-hår [da] การออกเสียง : Bundesliga-hår 0 โหวต
14/05/2012 de er her [da] การออกเสียง : de er her 0 โหวต
10/05/2012 han [da] การออกเสียง : han 0 โหวต
10/05/2012 forbrydelse [da] การออกเสียง : forbrydelse 0 โหวต
10/05/2012 udsolgt [da] การออกเสียง : udsolgt 0 โหวต
10/05/2012 vagt [da] การออกเสียง : vagt 1 โหวต
10/05/2012 palmquist [da] การออกเสียง : palmquist 0 โหวต
10/05/2012 kjolen [da] การออกเสียง : kjolen 0 โหวต
10/05/2012 Rågeleje [da] การออกเสียง : Rågeleje 0 โหวต
10/05/2012 bagatel [da] การออกเสียง : bagatel 0 โหวต
10/05/2012 heroppe [da] การออกเสียง : heroppe 0 โหวต
10/05/2012 selvlyde [da] การออกเสียง : selvlyde 0 โหวต
10/05/2012 vokaler [da] การออกเสียง : vokaler 0 โหวต
10/05/2012 åbenhed [da] การออกเสียง : åbenhed 0 โหวต
10/05/2012 benægte [da] การออกเสียง : benægte 0 โหวต
10/05/2012 grund [da] การออกเสียง : grund 0 โหวต
10/05/2012 Bjergegaard [da] การออกเสียง : Bjergegaard 0 โหวต
10/05/2012 domino [da] การออกเสียง : domino 0 โหวต
10/05/2012 Perlen [da] การออกเสียง : Perlen 0 โหวต
10/05/2012 Lina [da] การออกเสียง : Lina 0 โหวต
10/05/2012 Glyngøre [da] การออกเสียง : Glyngøre 0 โหวต
10/05/2012 Hambrosgade [da] การออกเสียง : Hambrosgade 0 โหวต
10/05/2012 Balkonen [da] การออกเสียง : Balkonen 0 โหวต
10/05/2012 jydsk [da] การออกเสียง : jydsk 0 โหวต
10/05/2012 Nygade [da] การออกเสียง : Nygade 0 โหวต
10/05/2012 Lindevej [da] การออกเสียง : Lindevej 0 โหวต
10/05/2012 Bryghuset [da] การออกเสียง : Bryghuset 0 โหวต
10/05/2012 Blomme [da] การออกเสียง : Blomme 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/05/2012 skørbug [da] การออกเสียง : skørbug 0 โหวต
10/05/2012 vitaminmangel [da] การออกเสียง : vitaminmangel 0 โหวต