ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/05/2010 specifikovat [cs] การออกเสียงคำว่า specifikovat คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikuje [cs] การออกเสียงคำว่า specifikuje คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 spekter [cs] การออกเสียงคำว่า spekter คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikou [cs] การออกเสียงคำว่า specifikou คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikem [cs] การออกเสียงคำว่า specifikem คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikačními [cs] การออกเสียงคำว่า specifikačními คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikačního [cs] การออกเสียงคำว่า specifikačního คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikačních [cs] การออกเสียงคำว่า specifikačních คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikační [cs] การออกเสียงคำว่า specifikační คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikacím [cs] การออกเสียงคำว่า specifikacím คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikacích [cs] การออกเสียงคำว่า specifikacích คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikaci [cs] การออกเสียงคำว่า specifikaci คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikách [cs] การออกเสียงคำว่า specifikách คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikacemi [cs] การออกเสียงคำว่า specifikacemi คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifikace [cs] การออกเสียงคำว่า specifikace คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifika [cs] การออกเสียงคำว่า specifika คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2010 specifik [cs] การออกเสียงคำว่า specifik คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 zobcová flétna [cs] การออกเสียงคำว่า zobcová flétna คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 ukulele [cs] การออกเสียงคำว่า ukulele คะแนนโหวต -1 คะแนน
25/05/2010 tympány [cs] การออกเสียงคำว่า tympány คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 tuba [cs] การออกเสียงคำว่า tuba คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 trombón [cs] การออกเสียงคำว่า trombón คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 saxofon [cs] การออกเสียงคำว่า saxofon คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 příčná flétna [cs] การออกเสียงคำว่า příčná flétna คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 mandolína [cs] การออกเสียงคำว่า mandolína คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 mandola [cs] การออกเสียงคำว่า mandola คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 loutna [cs] การออกเสียงคำว่า loutna คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 lesní roh [cs] การออกเสียงคำว่า lesní roh คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 kontrabas [cs] การออกเสียงคำว่า kontrabas คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/05/2010 klarinet [cs] การออกเสียงคำว่า klarinet คะแนนโหวต 0 คะแนน