ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
26/05/2010 specifikovat [cs] specifikovat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikuje [cs] specifikuje การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 spekter [cs] spekter การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikou [cs] specifikou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikem [cs] specifikem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikačními [cs] specifikačními การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikačního [cs] specifikačního การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikačních [cs] specifikačních การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikační [cs] specifikační การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikacím [cs] specifikacím การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikacích [cs] specifikacích การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikaci [cs] specifikaci การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikách [cs] specifikách การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikacemi [cs] specifikacemi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifikace [cs] specifikace การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifika [cs] specifika การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2010 specifik [cs] specifik การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 zobcová flétna [cs] zobcová flétna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 ukulele [cs] ukulele การออกเสียง -1คะแนนโหวต
25/05/2010 tympány [cs] tympány การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 tuba [cs] tuba การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 trombón [cs] trombón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 saxofon [cs] saxofon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 příčná flétna [cs] příčná flétna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 mandolína [cs] mandolína การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 mandola [cs] mandola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 loutna [cs] loutna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 lesní roh [cs] lesní roh การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 kontrabas [cs] kontrabas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/05/2010 klarinet [cs] klarinet การออกเสียง 0คะแนนโหวต