ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2012 llave [es] การออกเสียง : llave 0 โหวต