ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2012 llave [es] การออกเสียงคำว่า llave คะแนนโหวต 0 คะแนน