ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/02/2011 thechadu [te] การออกเสียงคำว่า thechadu คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 Damaru [te] การออกเสียงคำว่า Damaru คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 chepavu [te] การออกเสียงคำว่า chepavu คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 avunu [te] การออกเสียงคำว่า avunu คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 telugu lo cheppu [te] การออกเสียงคำว่า telugu lo cheppu คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 neeku ela telsu [te] การออกเสียงคำว่า neeku ela telsu คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 em chepali [te] การออกเสียงคำว่า em chepali คะแนนโหวต 0 คะแนน