ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/02/2011 thechadu [te] การออกเสียง : thechadu 0 โหวต
24/02/2011 Damaru [te] การออกเสียง : Damaru 0 โหวต
24/02/2011 chepavu [te] การออกเสียง : chepavu 0 โหวต
24/02/2011 avunu [te] การออกเสียง : avunu 0 โหวต
24/02/2011 telugu lo cheppu [te] การออกเสียง : telugu lo cheppu 0 โหวต
24/02/2011 neeku ela telsu [te] การออกเสียง : neeku ela telsu 0 โหวต
24/02/2011 em chepali [te] การออกเสียง : em chepali 0 โหวต